Strinjajo se, da letališče mora ostati, v omenjeni iniciativi pa bi si še vedno želeli zmanjšati hrup, čeprav je bilo delovanje letališča že precej prilagojeno.

Kakor je v uvodu povedal predsednik društva Žarko Mlekuž, je bil namen dogodka srečanje občanov, ki jih zanima prihodnost Bovca oz. predvsem razvoj letališča, ki je v zadnjih letih močno napredoval. Povečana dejavnost je bila tudi vzrok za večji hrup, ki je začel motiti občane.

Občina Bovec je s trenutnim najemnikom letališča, podjetjem Aviofun, pogodbo o upravljanju letališča podpisala konec leta 2021, civilna iniciativa pa je takrat zbrala podpise občanov, s katerimi so med drugim želeli doseči večjo vključenost javnosti pri odločanju glede letališča in razveljavitev pogodbe. Po mnenju civilne iniciative je bila pogodba sklenjena prehitro in je sporna tudi zato, ker ne vsebuje členov, ki bi zagotavljali določene pogoje glede varstva okolja in hrupa.

Po usklajevanjih med občino in civilno iniciativo je upravljavec že v lanski sezoni precej prilagodil svoje delovanje. Kot je povedal upravnik letališča Gorazd Lah, so v tej sezoni že drugo leto zapored upoštevali večino predlogov, ki jih je civilna iniciativa predlagala – zmanjšali so hrup in prilagodili število poletov ter njihove režime, pa tudi število letal dnevno ter urnik letenja. Kot je dodal Lah, se zavedajo, da vsem prebivalcem ne bo mogoče ustreči, a so trenutno na dobri poti. Vedno so se pripravljeni pogovarjati, dogovorov so se držali in spremembe so vidne, je še povedal.

Ker Občina Bovec pogodbe ni razveljavila, je Društvo Civilna iniciativa Varujmo Bovško letos proti občini vložilo tožbo o ničnosti pogodbe, sodni postopek še poteka. To je zmotilo bovškega župana Valterja Mlekuža, ki se sicer javne razprave ni udeležil. Kot pa je povedal pred dogodkom, so imeli v zadnjem času s predstavniki društva več usklajevanj, zato je bil zelo presenečen, da so se odločili za tožbo in dokazovanje ničnosti pogodbe. Poudaril je tudi, da je bilo opravljenih že veliko pogovorov, tudi sam pa si želi predvsem konstruktivnega sodelovanja vseh deležnikov.

Predsednik društva Žarko Mlekuž glede tožbe pojasnjuje, da je trenutno v fazi, ki bo ponudila možnost mediacije, pripravljeni so se pogovoriti in od tožbe odstopiti, če jim bo uspelo skleniti skupni dogovor.

Dodaja še, da so bile v zadnjih dveh sezonah določene stvari res izboljšane, predvsem pa jih trenutno zanima prihodnost letališča. Kot je povedal, bi si želeli, da se hrup na dolgi rok še zmanjša, kar seveda ne bo enostavno, če bi želeli na drugi strani letališče obdržati.

Da letališče v Bovcu mora ostati, se sicer strinjajo vse strani, saj je njegova funkcija pri zaščiti in reševanju velikega pomena, predstavlja pa tudi dopolnitev turistične ponudbe. Je pa po mnenju civilne iniciative njegovo delovanje treba urediti tako, da se hrup zmanjša na najmanjšo možno mero, zaščititi pa je treba tudi naravo in prostor bovške terase.

Kot je na dogodku poudaril tudi Matej Ogrin iz društva za varstvo Alp Cipra, je nadaljevanje dialoga nujno potrebno, dogovor je treba skleniti na vključujoč in transparenten način. V društvu so predlagali pripravo upravljavskega režima, ki bo upošteval občutljivo lokacijo letališča, določal zgornjo mejo obsega dejavnosti ter stremel k trajnostno naravnanemu letališču.