Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj več kot pet milijonov evrov.

Ministrstvo bo za večnamensko športno dvorano prispevalo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, občina pa je pridobila tudi sofinancerska sredstva Eko sklada in Fundacije za šport, del denarja je zagotovila sama.

Pred podpisom so si župan Rojko, ravnatelj šole Dejan Kokol in direktor občinske uprave Vladimir Mauko skupaj s predstavniki ministrstva ogledali gradbišče dvorane v Gornji Radgoni.

Ministrica je ob podpisu poudarila, da so finančne naložbe v šolske in športne objekte naložba v naše mlade, otroke in prihodnost celotne družbe. Novi objekt po njenih besedah ne bo "služil samo učnemu procesu v šoli, ampak celotni športni dejavnosti lokalne skupnosti in širše, od vrhunskega do rekreativnega športa". Zato je pomembno, da država in občina tudi tako podpirata lokalno skupnost in njen razvoj, je dejala.

Temeljni kamen za gradnjo dvorane s površino okoli 1400 kvadratnih metrov so položili junija 2020. Dvorana bo imela tudi plezalno steno in tribune s 530 sedeži. Rok za dokončanje del je junij in trenutno kaže, da zamika ne bo.

Na občini pričakujejo, da bodo objekt namenu predali še pred poletnimi počitnicami. Največja naložba v občini je po besedah radgonskega župana Rojka formalno res naložba v zidove in material, a v bistvu predvsem v mladi rod, prihodnost.