Projekt, vreden 3,3 milijona evrov, je obsegal vrsto ureditev. Minister pa si je ogledal tudi uresničevanje projekta protipoplavne zaščite Železnikov.

Kot je ob današnjem slavnostnem dogodku povedal župan Čadež, so se projekta protipoplavne ureditve Poljan lotili po poplavah leta 2014. Po zahtevnem pridobivanju vse potrebne dokumentacije in dovoljenj so gradbena dela stekla leta 2018, končana pa so bila, kot je povedal župan, oktobra lani.

Dela so obsegala ureditev sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore s kopališčem, premik struge Poljanske Sore na sotočju, nov most čez Soro ter ureditev in poglobitev struge Ločivnice. Na ta način so znižali višinsko raven maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov ter izboljšali hidravlične lastnosti na vplivnem območju Poljan in bližnjih naselij.

"Ko smo startali v projekt, je stroka pojasnila, da je na tem območju mogoče vodo znižati za od 40 do 50 centimetrov, kar nam zelo veliko pomeni. V poplavah leta 2014 nam je namreč čez cesto teklo le 10 centimetrov vode in poplavilo severni del Poljan. Z znižanjem nivoja vode bistveno zmanjšamo nevarnost in se izognemo škodi," je o pomenu projekta povedal Čadež.

Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 2,9 milijona evrov, končna vrednost izvedenih del pa 3,3 milijona evrov. To je posledica dodatnih del, ki so se pokazala med samo gradnjo in ki so zahtevala tudi spremembo projektantske rešitve. Projekt je bil financiran iz sredstev Sklada za vode, Občina Gorenja vas - Poljane pa je prispevala 850.000 evrov.

Kot je povedal Vizjak, je šlo za relativno visok delež sofinanciranja od občine. Zlasti pa je bila lokalna skupnost ključna pri pridobivanju vseh dovoljenj in dokumentacije. "To ni mačji kašelj za tako velike posege v prostor. Tu je ogromno deležnikov in pripeljati projekt do dovoljenj je veliko lažje, če se to dela iz lokalnega okolja, kot iz Ljubljane oziroma centra, saj ljudje bolj zaupajo lokalnim skupnostim," je pojasnil.

Zato se mu zdi dobro sodelovanje z občino, župani in občani pri takšnih projektih ključno. Kot je navedel, je projekt v Poljanah primer dobre prakse in na Direkciji za vode ter na ministrstvu si zdaj prizadevajo sklepati takšne sporazume z občinami tudi pri drugih projektih in jih tako pospešiti.

V Občini Gorenja vas - Poljane, kjer so v preteklih letih na Hotoveljščici in Brebovščici že zgradili več zadrževalnikov, so s projektom v Poljanah rešili najbolj poplavno ogroženo območje, vse štiri občine na Loškem pa načrtujejo še en projekt z izgradnjo dveh zadrževalnikov v Poljanski dolini, s čimer bi odpravili težave, ki nastajajo na sotočju obeh Sor.

Obsežen projekt, ki je kar desetkrat dražji od izvedenega projekta v Poljanski dolini, pa trenutno poteka v Selški dolini, kjer je skoraj 15 let po vodni ujmi vendarle steklo urejanje protipoplavne zaščite Železnikov. Glede na razmere v gradbeništvu je minister ob današnjem ogledu del na Selški Sori izrazil zadovoljstvo, da dela potekajo nemoteno. Končana naj bi bila avgusta prihodnje leto, kmalu pa naj bi stekla tudi gradnja zadrževalnika pod Sušo.