Škofjeloška občina tako nadaljuje zastavljene načrte povečanja trajnostne mobilnosti.

Občina Škofja Loka je že pred leti sprejela razvojno, prostorsko in prometno strategijo, ki predstavljajo celovit okvir nadaljnjemu usklajenemu trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti. Nova parkirna politika je del teh strategij, je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja.

Kot je poudaril, v zadnjih letih pospešeno urejajo funkcionalne površine starega mestnega središča, ki so namenjene predvsem pešcem, v nekdanji vojašnici pa z zgoščanjem javnih storitvenih dejavnosti razvijajo novo mestno prizorišče. Veliko pozornosti posvečajo šolskim potem in usklajenemu šolskemu prevozu, širijo mrežo kolesarskih poti in sistem izposoje koles. Po Škofji Loki vozi mestni avtobus, po središču pa tudi manjši električni vozili Jurij in Agata.

"Javnost skozi različne projekte ozaveščamo o pomenu trajnostne mobilnosti in prednostih hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Pri upravljanju mobilnosti in urejanju prostora v mestih pa je ključna tudi ustrezna, dejanskim razmeram prilagojena parkirna politika," je prepričan župan.

Načrt izvajanja parkirne politike v občini je nastal v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Inštitutom za politike prostora ter Ljubljanskim urbanističnim zavodom. Načrt je rezultat večmesečnega procesa analize, dialoga in aktivne participacije, v katerega so vključili številne deležnike, predvsem pa občane.

"Naš cilj je bil pripraviti sodobno in stvarno parkirno politiko, ki bo prispevala k boljši kakovosti bivanja, varnosti in dostopni trajnostni mobilnosti v našem mestu," je poudaril Radinja. Zato so v načrtu predvideli vrsto ukrepov in režimov, ki bodo uravnavali ponudbo in povpraševanje po parkiranju in izboljšali dostopnost do storitev.

"Še naprej bomo spodbujali trajnostne oblike prevoza, izboljšali upravljanje in nadzor nad parkirišči in optimizirali parkirno infrastrukturo," je zagotovil župan in dodal, da bodo ukrepe uvajali postopoma. Konkretne rešitve pa bo prinesel občinski odlok, ki ga bodo občinski svetniki verjetno obravnavali na naslednji seji.

Na aprilski seji, ki je potekala ta četrtek, so se svetniki seznanili tudi z začetkom priprave nove celostne prometne strategije občine, ki jo bo pripravil isti konzorcij kot načrt izvajanja parkirne politike. Namen je pripraviti sveženj usklajenih ukrepov, ki bodo na koncu zbrani v akcijskem načrtu in katerih cilj bo spodbujati hojo in kolesarjenje na kratke razdalje, uporabo javnega prometa na daljše razdalje ter racionalnejšo rabo avtomobila. To bo po pričakovanjih prispevalo k večji kakovosti bivanja v kraju.

Prva celostna prometna strategija občine Škofja Loka je bila sprejeta leta 2017, zdaj pa je, kot so pojasnili na občini, nastopila priložnost, da začrtajo cilje za naslednje sedemletno obdobje. K sodelovanju pri pripravi strategije bodo poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabljeni tudi občani.

Potekale bodo delavnice in javne razprave, mnenja pa bodo zbirali tudi s pomočjo anket. Prva javna razprava je načrtovana spomladi. "Zaželena je čim večja udeležba, saj želimo oblikovati prometno strategijo, ki bo odražala potrebe in želje celotne skupnosti," so sporočili z občinske uprave. Računajo, da se bo proces priprave strategije končal na začetku prihodnjega leta.