Povpraševanje po zemljiščih je veliko, pravi župan Tilen Klugler.

Ker se je pri sprejemanju načrtovanih sprememb občinskega prostorskega načrta, katerih del je tudi južna slovenjgraška obvoznica in katerih del so bile tudi na novo urejene parcele v poslovni coni Pameče 3, zavleklo, so se na občini, da bi podjetnikom čim prej omogočili začetek gradnje, odločili za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za razširjeno poslovno cono v Pamečah.

Svetniki so podrobni prostorski načrt za uradno poimenovano območje Industrijska cona Sever z enim glasom proti na seji pretekli teden potrdili in s tem odprli vrata za vlagatelje, ki lahko pristopijo k pridobivanju gradbenih dovoljenj. Tudi občina, ki je ena od treh lastnikov zemljišč v razširjeni poslovni coni, bo tako lahko predvidoma letos organizirala dražbo zemljišč v občinski lasti.

Župan Klugler je na seji dejal, da je zanimanje za zemljišča in gradnjo precejšnje. Skupno je območje ob glavni cesti Slovenj Gradec–Dravograd, ki ga ureja občinski podrobni prostorski načrt, veliko nekaj manj kot šest hektarjev. Na območju se lahko gradi postopno, najvišja višina stavb je določena pri 15 metrih. V okviru naložbe v komunalno ureditev območja so na novo zgradili tudi krožišče na glavni cesti, na katero se navezuje poslovna cona.

Za komunalno opremljanje novih 24 gradbenih parcel za mikro, mala in srednja podjetja je občina pridobila 1,7 milijona evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna naložba je bila po podatkih s spletne strani občine vredna 2,3 milijona evrov z DDV-jem.

V bližini na novo aktivirane industrijske oz. poslovne cone je pet stanovanjskih objektov, z lastniki katerih se je občina že sestala, saj načrtuje postopni odkup njihovih objektov. Kot je pretekli teden povedal župan, naj bi v prihodnjih petih letih odkupili po eno hišo na leto, stanovalci pa se bodo z območja odselili.