Kot je ob tem povedal župan Mitja Horvat, je bila naložba vredna tri milijone evrov, z njo pa so približno 900 občanom v 297 gospodinjstvih omogočili priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

Naložbo so po njegovih besedah končali uspešno in v roku kljub številnim izzivom, ki so preteklo leto zaznamovali gradbeno panogo. V sklopu del so dogradili fekalno kanalizacijo na več območjih v Zgornjem Dupleku, in sicer južno od državne regionalne ceste med Mariborom in Ptujem ter na območju Zapolutke, Kamenščaka, Žitečke vasi in Zabregov.

Naložba je obsegala gradnjo skoraj devet kilometrov kanalizacijskih vodov, osem črpališč in menjavo skoraj dveh kilometrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. Zgradili so tudi dober kilometer elektrodistribucijskih nizkonapetostnih vodov.

Vsa zbrana odpadna voda bo od zdaj naprej priključena na javno kanalizacijsko omrežje v Zgornjem Dupleku, od tam pa naprej na Centralno čistino napravo Maribor, je pojasnil župan in dodal, a je s tem projektom odvajanje in čiščenje odpadne vode ustrezno urejeno za 99,84 odstotka prebivalcev te aglomeracije.

Projekt je izvedlo ptujsko podjetje VGP-ja Drava v sodelovanju s Komunalo Slovenske gorice in Pomgradom, se je pa ta po besedah Horvata zaradi spremembe cen in nekaj dodatnih nepredvidenih del podražil za okoli 560.000 evrov, kar pa je še v mejah dovoljenega.

Kot je dodal direktor VGP-ja Drava Borut Roškar, so se pri izvedbi spopadali z določenimi težavami, saj so ga izvajali v posebnih razmerah, med epidemijo in vojno v Ukrajini, kar je vplivalo na cene dobavnih materialov. "Z občino in partnerji smo sodelovali uspešno, kar je vplivalo na to, da smo projekt končali v upravičenem času," je dodal.

Župan je še omenil, da so pridobljena vsa uporabna dovoljenja, ostaja pa še nekaj izzivov pri pridobivanju državnih sredstev. Kot je pojasnil, so doslej prejeli približno 980.000 evrov, pričakujejo pa še približno 346.000. "Projekt je bil za občino veliko finančno breme, saj je ves čas morala zalagati finančna sredstva, ker je bilo financiranje s strani države v zamudi," je pojasnil Horvat.