Zaradi deževja se je v teh dneh rušenje začasno ustavilo, saj je treba počakati na varne razmere.

Kot so danes za STA pojasnili v Slovenski vojski, so v prvih dveh dneh rušenja varno odstranili vse notranje regale skladišča, polovico kritine na skladišču in tudi kritino na sosednjem manjšem objektu.

Zaradi deževja, ki je povzročilo razmočenost tal, je zdaj rušenje začasno ustavljeno, saj se plazenje nadaljuje. Nekaj materiala je tudi že spolzelo v Savo Bohinjko, saj je drsenje zemljine spodkopalo temelje objekta.

"Z ukrepom prekinitve odstranjevanja omenjenega objekta in manjše stavbe v njegovi bližini želimo predvsem počakati na razmere, ki za izvajalce del ne bodo predstavljale tveganja," so pojasnili v Slovenski vojski in poudarili, da je varnost na prvem mestu.

Nadaljevanje dela bodo tako narekovale ustrezne vremenske razmere. Izvajalec bo na gradbišče pripeljal tudi dodatno posebno mehanizacijo, to je daljše hidravlične roke in priključke, s katerimi bo gradbeno konstrukcijo in material odstranjeval na varni razdalji ter ju vlekel stran od nevarnega območja plazišča.

Odstranitev skladišča in manjšega sosednjega objekta je potrebna zaradi nevarnosti njunega zdrsa v strugo Save Bohinjke in njene zajezitve. Se je pa samo rušenje lahko začelo šele po umiritvi razmer na plazišču in po pridobitvi izvajalca ter ustreznih dovoljenj. Skladišče je vojska že kmalu po začetku plazenja varno izpraznila, že prej pa v njem ni bilo orožja ali druge nevarne opreme.