Letos je med bonitetno odličnimi podjetji v Sloveniji dobrih 14 % vseh poslovnih subjektov, kjer največje število bonitetno odličnih podjetij, dobra tretjina, prihaja iz Osrednjeslovenske regije. Znotraj posamezne regije je največ »odličnjakov« na Gorenjskem, po številu odličnih pa glede na velikost poslovnega subjekta izstopajo mikro enote.

Prejemniki Srebrnega, Zlatega in Platinastega certifikata bonitetne odličnosti dosegajo nadpovprečno kakovost in trajnost poslovanja tri leta zapored. Foto: Dun & Bradstreet
Prejemniki Srebrnega, Zlatega in Platinastega certifikata bonitetne odličnosti dosegajo nadpovprečno kakovost in trajnost poslovanja tri leta zapored. Foto: Dun & Bradstreet

Certificirana podjetja poslujejo bistveno bolje od povprečja celotnega gospodarstva, je sicer ena izmed pomembnejših ugotovitev Dun & Bradstreet analize, kjer je povprečna dobičkonosnost poslovanja certificirancev 8 %, medtem ko je le-ta v gospodarstvu 4,7 %.

Podatki tudi kažejo, da so ustvarjeni dobički certificirancev manj volatilni in manj podvrženi raznoraznim zunanjim gospodarskim dejavnikom, kot to velja za gospodarstvo.

Certificirana podjetja med poslovnimi partnerji zato uživajo velik ugled, kar je še posebej pomembno v času splošne gospodarske negotovosti. Certifikat predstavlja »ugledni potni list«, ki slovenskim podjetjem na široko odpira vrata na mednarodnih trgih.

Z mednarodnim certifikatom odličnosti do konkurenčne prednosti na trgu

Letos se lahko le vsako sedmo podjetje pri nas pohvali z nadpovprečno kakovostjo poslovanja. Med njimi se jih v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored (Platinasti, Zlati in Srebrni certificiranci), uvršča 8,4 odstotka, kar je za 3 odstotke več kot lani. To nakazuje na izjemno odpornost slovenskih podjetij, saj so tudi v turbulentnih časih ohranila visoko kakovost poslovanja. Podjetja, ki dosegajo bonitetno odličnost, s pridobljenim certifikatom stopijo v klub »odličnjakov« in si tako zagotovijo konkurenčno prednost na trgu.

V mednarodnem okolju je certificiranje podjetij uveljavljena praksa, s katero si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Družba Dun & Bradstreet mednarodno certificira podjetja že od leta 1908, v Sloveniji pa od leta 2011. Gre za najbolj razširjeno in ugledno certificiranje podjetij v Evropi na podlagi finančne stabilnosti, nadpovprečne kakovosti poslovanja in dobičkonosnosti ter trajnosti poslovanja.

Certifikat lahko pridobijo izključno pravni subjekti, ki ustrezajo kriterijem in dosegajo enega od razredov bonitetne odličnosti.

»Zaradi dejstva, da je konec gospodarske negotovosti danes še nemogoče napovedati, bo morala večina podjetij pri soočanju s kriznimi razmerami svojo poslovno odpornost dvigniti na najvišjo možno raven. To lahko dosežejo tako, da se pri sprejemanju odločitev naslonijo na kvalitetne podatke in analize, svoj položaj na trgu pa utrdijo s certifikatom bonitetne odličnosti.«, Srečko Devjak, starejši svetovalec, Dun & Bradstreet.

Poslovno uspešnost izkazujte z mednarodno priznanim certifikatom odličnosti družbe Dun & Bradstreet! Tukaj lahko brezplačno preverite, ali se vaše podjetje uvršča v »klub odličnjakov«.