“Podpisana Nataša Sukič se kot poslanka stranke Levica opravičujem Novi univerzi, kot akademski skupnosti študentov, diplomantov, univerzitetnih učiteljev, znanstvenoraziskovalnih delavcev in strokovnega osebja za izjave, podane med potekom zakonodajnega postopka za sprejem 57. (uzakonjenega kot 52.) člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju tudi PKP 6), konkretno za izjave, podane v imenu stranke Levica na nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, Odbora za finance in na plenarnih sejah Državnega zbora o tem, da so predstavniki Nove univerze “lobirali” za uzakonitev določbe 57. člena KPK 6, da gre za politično korupcijo, da Nova univerza ne izpolnjuje meril za akreditacijo ter da so kadri Nove univerze nezaposljivi. Izjave, ki so jih povzemali tudi številni mediji, so nepreverjene in kot takšne lahko za omenjanje tudi žaljive.“