Kako pomembne so za posel celovite, zanesljive in kredibilne informacije o dogajanju v podjetju, še zlasti v zaostrenih finančnih razmerah na trgu? Da o njih vodstvo ne razpravlja, kako jih je mogoče na različne načine interpretirati, temveč jih razume kot dejstva in jih izkoristi oziroma se jim prilagodi, in to v realnem času, ne z zamikom več dni. Kako pomembno je zaposlenim omogočiti dostop do vseh dokumentov v podjetju, kadarkoli in od kjerkoli, obenem pa strankam omogočiti čim bolj digitalno poslovanje?

Odgovore na zgornja vprašanja ima Avtenta, odvisna družba Telekoma Slovenije, ki svetuje podjetjem pri vpeljavi digitalnih rešitev.

Kdo smo Avtenta

Avtenta združuje vrhunske strokovnjake na področju naprednih poslovnih rešitev, ki so ključne za digitalizacijo poslovanja in ki organizacijam, podjetjem in občinam omogočajo razvoj novih poslovnih modelov ter višjo dodano vrednost.

Ključni rešitvi v ponudbi Avtente sta dve: sistem SAP ERP je namenjen podjetjem, ki se zavedajo, kako pomembna je odlična

poslovna informatika in potrebujejo natančne, celovite in zanesljive informacije o poslovanju. Specializirani smo predvsem za proizvodna podjetja, ki se jih ne da več voditi »po občutku za posel«. S sistemom SAP se uvrstijo v prvo ligo informatiziranih podjetij, ki jih odlikuje zanesljivost, točnost, digitalizirano poslovanje.

Druga rešitev je dokumentni sistem BusinessConnect, ki podjetjem omogoča dostop do vseh njihovih dokumentov od koderkoli in kadarkoli. S preobrazbo procesov in modernizacijo poslovanja nas BusinessConnect vodi do optimizacije delovnih procesov in delovnega časa, zmanjša obremenjenost zaposlenih, stremi k trajnosti poslovanja in ohranjanju naravnih virov …

Ker je Avtenta odvisna družba Telekoma Slovenije, lahko svojim strankam zagotavljamo celovito paleto informacijsko-komunikacijskih storitev, tudi z možnostjo najema kapacitet v oblaku.

Kaj sploh je brezpapirno poslovanje

Kot že sama besedna zveza pove, se vse dokumente, ki pridejo v podjetje, pretvori v digitalno obliko in jih ni potrebno natisniti na papir. To omogoča znatno optimizacijo delovnih procesov ter prihranek pri času in strošku za papir.

A prednosti je še veliko več, poleg omenjenih tudi skrb za okolje. Danes kupci oziroma stranke dajejo prednost podjetjem, ki aktivno, ne le z besedami, posvečajo posebno skrb ohranjanju okolja.

Ena največjih prednosti brezpapirnega poslovanja pa je optimizacija in avtomatizacija delovnih procesov in s tem prihranek časa. Ob tem podjetje ne potrebuje več arhiva za hrambo svojih dokumentov v fizični obliki, saj sistem omogoča digitalno hrambo. Dokumentni sistem BusinessConnect, ki ga ponuja Avtenta, omogoča tudi, da lahko v wordovem dokumentu istočasno dela več zaposlenih. Med ključne prednosti spada tudi možnost oddaljenega elektronskega podpisovanja dokumentov. Dokumentni sistem BusinessConnect namreč omogoča zakonsko skladno elektronsko podpisovanje dokumentov tako z internimi kot tudi z zunanjimi uporabniki sistema brez omejevanja na napravo.

Foto: Avtenta
Foto: Avtenta

Zakaj je pomemben odličen poslovno-informacijski sistem

Avtenta je tudi vodilni ponudnik SAP sistema. Uspešna podjetja so namreč svojo strategijo poslovanja postavila tako, da se osredotočajo na svojo osrednjo dejavnost, medtem ko upravljanje informatike prepustijo zanesljivemu partnerju. V Avtenti podjetjem svetujemo in pomagamo pri vseh ključnih korakih digitalizacije, pripravimo analizo stanja in predlog primernih rešitev za posamezno podjetje ter nato poskrbimo še za samo izvedbo.

Podjetju, ki se loteva digitalne preobrazbe oziroma nadaljuje nadaljnjo digitalizacijo, svetujemo razmislek, ali je digitalna preobrazba mogoča brez sodobnega poslovno-informacijskega sistema, ki bo sposoben hitrega in učinkovitega ukrepanja vsaj za naslednjih 20 let. Za proizvodna podjetja je to zlasti sistem SAP, ki je hkrati jedro in motor digitalne preobrazbe. Digitalizacija poleg preglednega poslovanja omogoča tudi hitre in enostavne analize, kar olajša načrtovanje in omogoča večjo odzivnost.

Menedžment se lahko namreč hitro in pravilneje odloča le, če ima na voljo prave in celovite informacije ter tudi orodja za simulacije. Sistem SAP ponuja hitre in zanesljive odgovore na vprašanja, kot so na primer:

  • koliko podražitve vhodnih surovin in komponent še prenese naša prodajna cena?
  • katere izdelke naj podjetje uvrsti v svoj portfelj, da bo proizvodnja tekla čim bolj optimalno?
  • kako hitro je možno najti zamenjavo za kritičnega dobavitelja?
  • katere korake v procesu bi lahko poenostavili ali avtomatizirali?

V digitalizacijo usmerjen menedžment zato namenja znatna sredstva v informatiko, saj se zaveda, da bo srednjeročni vpliv informatike na uspešnost podjetja bistveno večji kot danes. Že zdaj velja, da so digitalizirana podjetja bistveno bolj odzivna, lažje se prilagajajo zahtevam kupcev in trga ter imajo bolj učinkovite procese. V prihodnje bodo te prednosti digitaliziranih podjetij še bolj izrazite, novosti in nove poslovne modele bodo uvajala znatno hitreje. Zlasti za proizvodna podjetja je pomembno, da se z digitalizacijo in robotizacijo lahko zelo hitro odzovejo na zunanje spremembe in čim hitreje uvedejo spremembe v samo proizvodnjo.

V uspešnem podjetju menedžment tudi razume, kakšno vlogo bo igrala informatika v prihodnje pri podpori poslovanju podjetja, kaj vse želi vodstvo digitalizirati, ali bo zavestno vpeljalo digitalno kulturo podjetja ter ali bo ponotranjilo digitalizacijo in aktivno iskalo nove poslovne modele. Da ima na voljo prave informacije o trendih na področju informatike, skrbi naša ekipa strokovnjakov, ki zagotavlja najboljše prakse iz domačega in tujega poslovnega okolja.
In še dodaten argument, zakaj izbrati Avtento kot implementatorja poslovne informatike oziroma sistema SAP ERP: svoje storitve lahko strankam ponudi v varnem oblaku. Podjetja lahko vse naše storitve najamejo kot storitev z vnaprej znanim mesečnim stroškom, tako da jim ni treba predvideti sredstev za investicijo.

Katere so prednosti Avtente

Avtenta združuje specializirano ekipo strokovnjakov z bogatimi izkušnjami in referencami. Strankam znamo prisluhniti in poiskati prave rešitve za njihove izzive. Za vsako stranko se resnično potrudimo in pripravimo rešitve na ključ. In seveda znamo razmišljati izven okvirjev. Naše rešitve uporabljajo uspešna podjetja, ki poslujejo tudi na tujih trgih, v Italiji, Avstriji, Nemčiji …

Z vami načrtujemo in izvedemo vsak korak na poti digitalizacije. Pri tem zagotovimo, da vaše podjetje prejme celovite rešitve, ki so prilagojene potrebam vašega podjetja, skladno z vašo vizijo in poslanstvom. Tako ste lahko že danes pripravljeni na priložnosti, ki jih prinaša jutri.

Foto: Avtenta
Foto: Avtenta

Spletna stran Avtente: https://www.avtenta.si/sl

Za sistem SAP Igor Kavčič: igor.kavcic@avtenta.si.

Za dokumentni sistem Saša Špolar (sasa.spolar@avtenta.si) in Igor Stojčević (igor.stojcevic@avtenta.si).