Odškodnina za prometno nesrečo in odškodnina za poškodbo pripadata udeležencem, ki so bili v prometni nesreči ali kateri drugi nesreči oškodovani materialno, fizično ali psihično. Gre za denarno nadomestilo povzročene škode, ki ga določa zakon.

Kot udeleženci v prometu smo vsak dan izpostavljeni možnosti prometne ali katere druge nesreče, zato je prav, da se že prej poučimo o tem, kdaj in kako lahko uveljavljamo odškodnino za prometno nesrečo ali poškodbo. Tako bomo v trenutku, za katerega sicer upamo, da ne pride nikoli, znali pravilno ravnati, da bomo denarno nadomestilo tudi prejeli.

Kaj vse spada pod pojem prometna nesreča?

Odškodnina za prometno nesrečo vam pripada le v primeru prometne nesreče, medtem ko vam odškodnina za poškodbo pripada tudi v primeru nesreče pri delu. Kot prometna nesreča se obravnava vsaka nesreča, v kateri je udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo, hkrati pa je nastala materialna škoda, morda tudi psihične ali fizične poškodbe udeležencev, ali smrt.

Kdaj vam pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Odškodnina za prometno nesrečo vam pripada v primeru, da ste bili udeleženec prometne nesreče, v kateri je nastal škoda. Je denarno nadomestilo, ki predstavlja odškodnino za materialno ter tudi nematerialno škodo, ki je povzročila telesne ali psihične bolečine.

Odškodnina za prometno nesrečo vam pripada, kadar:

  • ste bili v prometni nesreči poškodovani, vendar ne po lastni krivdi, ne glede na to, ali ste bili voznik, sopotnik ali drug udeleženec v prometu (pešec, kolesar …),
  • ste bili za prometno nesrečo krivi vi in ste se v njej tudi poškodovali, a le ob pogoju, da je vozilo tehnično brezhibno, imate sklenjeno zavarovanje in da niste vozili pod vplivom alkohola,
  • je povzročitelj nesreče neznan voznik, tujec, mladoletna oseba, oseba brez vozniškega dovoljenja ali oseba brez registriranega vozila.

Kdaj lahko uveljavljate odškodnino za poškodbo?

Odškodnino za poškodbo uveljavljate takrat, ko ste bili udeleženi v prometni nesreči ali v nesreči pri delu in vam je nesreča povzročila psihične ali fizične poškodbe oziroma bolečine. Njena višina je odvisna od stopnje poškodbe.

V primeru hudih poškodb, kot sta na primer paraplegija in amputacija, ki poškodovancu onemogočata normalno življenje ali opravljanje poklica, je odškodnina za poškodbo seštevek denarnega nadomestila za telesne bolečine, neprijetnosti med zdravljenjem, duševne bolečine … Pogosto se izplačuje v obliki doživljenjskih mesečnih rent, ki oškodovancu omogočajo čim bolj normalno in kakovostno življenje.

Kako ravnati ob prometni nesreči?

Tako odškodnino za poškodbo kot tisto za prometno nesrečo moramo pogosto uveljavljati hkrati, saj zelo veliko poškodb nastane prav ob prometni nesreči. Zato je pomembno, da znamo v primeru prometne nesreče pravilno ravnati, da bomo dobili vsa potrebna potrdila za uveljavljanje odškodnin.

1. Prva pomoč in varnost vseh udeležencev

Ko se zgodi prometna nesreča, je nujno, da oseba, ki ni poškodovana, poskrbi za varnost in nudenje prve pomoči vsem udeležencem. To pomeni, da o nesreči obvesti interventne institucije: policijo, reševalce in tudi gasilce, če je to potrebno. Najbolj priporočljivo je, da se pokliče klicni center na 112 in bo ta sam obvestil vse enote, za katere predvideva, da bodo potrebne pri saniranju nesreče.

2. Policijski zapisnik

Tudi, če nesreča ni zahtevala nobenih telesnih poškodb, zaradi katerih bi bilo potrebno poklicati reševalno vozilo, je vseeno priporočljivo, da pokličete policijo, ki bo poskrbela za policijski zapisnik in opravila test alkoholiziranosti. Policijski zapisnik je pomemben dokument, brez katerega bo uveljavljanje odškodnine za prometno nesrečo ob večjih poškodbah vozila zelo oteženo.

V primeru manjših poškodb vozila je mogoče tudi, da policije ne kličete, ampak izpolnite tako imenovano evropsko poročilo za prometne nesreče, na katerega se morata obvezno podpisati oba udeleženca. Evropsko poročilo zgolj z vašim podpisom namreč ne bo veljavno.

Odškodnina za prometno nesrečo je denarno nadomestilo, ki ga plača zavarovalnica povzročitelja nesreče. Zato je priporočljivo, da se ob sklenitvi zavarovanja dobro pozanimate, v katerih primerih zavarovalnica za uveljavljanje odškodnine zahteva policijsko poročilo in v katerih primerih zadostuje le evropsko poročilo za prometne nesreče.

3. Obisk zdravnika

Če ste se v prometni nesreči poškodovali in želite uveljavljati tudi odškodnino za poškodbo, morate čim prej obiskati zdravnika, ki vas bo pregledal in zapisal vaše stanje. Če v petih dneh po prometni nesreči zdravnika ne obiščete, niste več upravičeni do tega, da bi vam bila odškodnina za poškodbo izplačana.

Katere dokumente še potrebujete?

Ob prometni nesreči ali nesreči, v kateri ste se poškodovali, je dobro, da čim prej pokličete strokovnjaka, ki se spozna na odškodninske zahtevke. Ta vam lahko pove, da je dobro, da ves čas spremljate spremembe, ki se dogajajo po nesreči, saj tako lahko pridobite višji odškodninski zahtevek. Dobro je, da čim več stvari fotografirate ali pridobite potrdila zdravnika, saj boste višji zahtevek lahko dosegli le z verodostojnimi dokumenti.

Odškodnina za prometno nesrečo in odškodnina za poškodbo vam pripadata v primeru prometne nesreče, v kateri je prišlo do škode ali poškodbe, odškodnina za poškodbo pa tudi v primeru delovne nesreče. Dobro je, da se že prej pozanimate, kaj vse potrebujete za njuno uveljavljanje in v koliko dneh morate vložiti zahtevek, saj vam to zagotovi, da boste v primeru nesreče znali pravilno ravnati in bili tako upravičeni do poštenega izplačila.