Foto:
Foto:

Otroci se dnevno vključujejo v promet, najprej kot potniki in pešci, kasneje pa tudi kot kolesarji. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa.

Kako doživljajo promet otroci?

Na Javni agenciji RS za varnost prometa želijo opozoriti voznike, da naj bodo na šolarje pozorni in naj poskrbijo za njihovo varnost, tako da prilagodijo svoje ravnanje in upoštevajo prometne predpise. Namreč otroci doživljajo promet drugače. Otroci so manjši in ne vidijo čez parkirana vozila in druge ovire, imajo manjši vidni kot, zato manj opazijo. Do desetega leta starosti še ne znajo in zmorejo samostojno sodelovati v prometu, velikokrat preusmerjajo pozornost na nepomembne dražljaje, pozabijo na pravila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, obvladovanje kolesa pa je še bolj zahtevno. Prav tako ne zmorejo dobro oceniti oddaljenosti in hitrosti vozil, smeri zvoka, zamenjujejo levo in desno ter ne zmorejo logično sklepati in posploševati pravil na nove situacije. Ker se še ne morejo vživljati v vidik drugega, težko predvidevajo ravnanje drugih udeležencev v prometu. Zaradi vsega tega se pogosto lahko napačno odzovejo in je njihova varnost v prometu ogrožena. Odrasli moramo poskrbeti za njihovo varnost, kot starši, da jih spremljamo in učimo varnega ravnanja, ter kot vozniki in drugi udeleženci, da prilagodimo in predvidevamo njihovo ravnanje.

S prometno vzgojo pa nikar ne odlašajmo, ampak jo aktivno izvajajmo tako doma v družini, kot tudi v šolah in medijih. Samo s takšnim načinom vzgoje bomo otroka dobro pripravili, da bo čez nekaj let lahko samostojno sodeloval v prometu kot pešec ali kasneje kot kolesar in voznik. In ne pozabite, da ste sami s svojim vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled.

Na prvi šolski dan

Na prvi šolski dan bodo občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s šolami, policisti, redarji in tudi prostovoljci organizirali številne dodatne aktivnosti za večjo varnost otrok. Tako že pred pričetkom pouka po občinah potekajo presoje varnosti na šolskih poteh, urejanje in obnavljanje prometne signalizacije. Prvih nekaj dni bodo otroke v skoraj vseh občinah na najbolj izpostavljenih mestih varovali številni prostovoljci.

Pred pričetkom šolskega leta svetujemo, da vozniki v bližini šol in vrtcev zmanjšajo hitrost, namenijo otrokom posebno pozornost na šolskih poteh, otrokom odstopijo prednost pri prečkanju na označenih prehodih za pešce, ne parkirajo na površinah za pešce in kolesarje, pri zavijanju levo ali desno v križiščih pa pozorno spremljajo prečkanje otrok na prehodih.

Staršem pa priporočamo, da z otrokom šolsko pot ponovno prehodijo, se z otrokom pogovorijo, ga učijo in mu pokažejo ustrezno ravnanje. Tudi otroci, ki bodo uporabljali organiziran šolski prevoz, morajo poznati pravila, da sedijo vsak na svojem sedežu, ter so med vožnjo vedno pripeti. Otroci v prvem razredu, pa tudi kasneje, če je prometna situacija bolj zahtevna, potrebujejo spremstvo odrasle osebe. Otroci morajo imeti v prvem in drugem razredu OŠ rumeno rutico, ki označuje, da so začetniki v prometu in so zato drugi udeleženci bolj skrbni. V primeru slabe vidljivosti pa tudi odsevnike, kresničke ali druge odsevnike.

Za več informacij priporočamo, da obiščete tudi spletne strani www.avp-rs.si ali si ogledate preventivno izobraževalne filmčke na AVP youtube kanalu .

Vsekakor je skrb za varnost otrok stvar deljene odgovornosti, kjer moramo najprej starši, šole, občine in državni organi, pa tudi posamezni udeleženci v prometu, storiti vse, da otroci niso žrtve prometnih nesreč ter tako udejanjati Vizijo 0. Namreč otroci niso pomanjšani odrasli in za to potrebujejo v prometu posebno skrb in pozornost. Poskrbimo skupaj za varnost otrok!

Priporočila staršem in drugim odraslim, da poskrbijo za varnost otrok:

  1. mlajši otrok (do 7. leta starosti, pa tudi kasneje v zahtevnejših ali novih prometnih situacijah) potrebuje spremstvo odraslega
  2. prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko leto
  3. otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši
  4. otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno ravna
  5. otrok hodi po pločniku, ali, če ni pločnika, ob levem robu cestišča, cesto prečka samo na označenem prehodu za pešce ali pri zeleni luči na semaforju, ter vedno preveri (levo-desno-levo) ali je pot prosta
  6. starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje prometnih predpisov, ter naj ne uporabljajo mobilnega telefona v prometu
  7. otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in glede na višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež
  8. tudi na šolskem prevozu otroci sedijo vsak na svojem sedežu pripet z varnostnim pasom ali v otroškem sedežu ter torbico na tleh poleg sebe
  9. na kolesu morajo imeti otroci in mladostniki do 18. leta obvezno kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje čelada
  10. otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih udeležencev v prometu