Foto: CompanyWall d.o.o.
Foto: CompanyWall d.o.o.

Skupna vrednost prihodkov vseh finančnih poročil za leto 2022 je 46.261.176.415,89 EUR, od tega so samostojni podjetniki doprinesli 5.892.334.012,54 EUR skupnih prihodkov, kar je 12,73% celotnih dohodkov. Glede na to, da je število samostojnih podjetnikov manjše kakor število gospodarskih družb, lahko povzamemo, da samostojni podjetniki prinesejo dober del prihodkov slovenskemu gospodarstvu.

Glede na leto 2021 so se skupni prihodki povečali za približno 20%, kar pomeni, da je slovensko gospodarstvo v letu 2022 raslo. Samostojnim podjetnikom so skupni prihodki zrasli za približno 19%, medtem ko so gospodarskim družbam zrasli za malo več kot 20%.

Skupni dobiček vseh samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb, ki so do sedaj predale finančna poročila za leto 2022, je prav tako zrasel za približno 17%.

Naj opomnimo, da se je po navedbah portala Financije.hr v sosednji Hrvaški skupni dobiček zmanjšal za približno 17%.

Iz tega lahko sklepamo, da je slovensko gospodarstvo ne le močnejše kakor prejšnja leta, temveč tudi bolj profitabilno.

PREVERITE, KAKO JE POSLOVALO SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 2022

Velikokrat sami finančni podatki niso dovolj, da bi lahko dobili celo sliko o poslovanju podjetja. Za kompletno sliko moramo preveriti še druge “dinamične” podatke, ki so nam na voljo, med drugim blokade transakcijskih računov, davčni dolgovi, sodni postopki.

Da bi lahko preverili vse te podatke, bi jih morali pridobiti iz različnih virov, kar nam lahko vzame veliko časa. Ker pa je čas dandanes ena najvrednejših dobrin, nam ga lahko prihrani CompanyWall Business.

Prednost CompanyWall Business-a je v tem, da na enem mestu zbira podatke, ki so nam dostopni samo s 3 kliki. V vsakem trenutku lahko preverimo, kako so poslovali naši dobavitelji, kupci, poslovni partnerji ali konkurenca.

Prav tako je CompanyWall Business izračunal bonitetne ocene za vsak poslovni subjekt, kar predstavlja najhitrejši vpogled v stabilnost, zanesljivost in poslovanje podjetja.

Foto: CompanyWall d.o.o.
Foto: CompanyWall d.o.o.

KAKO PREPOZNAMO ZANESLJIVA PODJETJA, KI POSLUJEJO NADPOVPREČNO?

Podjetja, ki poslujejo nadpovprečno, dobijo tudi nadpovprečne bonitetne ocene. Bonitetne ocene se gibljejo v 5-ih razredih, in sicer AAA, AA, A (le-te so zgornji rang) ter BBB in CCC (spodnji rang v poslovnih uspehih). CompanyWall Business s svojo unikatno metodologijo dodeli bonitetne ocene vsem podjetjem, ki so predala finančno poročilo.

Vsako podjetje pa lahko svoj uspeh izkaže s certifikatom bonitetne odličnosti, katerega lahko pridobijo samo podjetja v najboljših razredih bonitetne ocene.

Tak certifikat je dobra orientacija prezence podjetja, saj vemo, da so podjetja, ki posedujejo tak certifikat, vredna zaupanja.

Podjetje, ki ima eno od najboljših bonitetnih ocen izraža, da je sposobno odplačati svoje obveze, da ima dovolj tekočih sredstev za pokritje prispelih obvez ter da je zanesljiv poslovni partner.

PREVERITE, KAKO SO POSLOVALA PODJETJA NA HRVAŠKEM, V SRBIJI, ČRNI GORI, BOSNI IN HERCEGOVINI TER SLOVENIJI!

CompanyWall Business je prisoten na vseh teritorijih bivše Jugoslavije in je tako najzanesljivejši vir poslovnih informacij iz te regije.

CompanyWall Business je objavil vsa do sedaj prispela finančna poročila vseh poslovnih subjektov na teritoriju EX-YU.

"V CompanyWall-u se zavedamo, da so države bivše Jugoslavije pomembni poslovni partnerji, zato skušamo vse informacije o poslovanju podjetij na tem ozemlju strniti in jih zagotoviti našim uporabnikom, da lahko prispevamo k rasti gospodarstva in boljši varnosti poslovanja", pojasnjuje direktorica bonitetne hiše CompanyWall Business.