Poleg prijetno tople hiše ali stanovanja nam toplotna črpalka nudi še udobje sočasnega ogrevanja sanitarne vode. Primerna je za vsak tip objekta, ne glede na velikost, energetsko učinkovitost, ogrevanje s talnim ali radiatorskim načinom. Je idealna izbira za novogradnje. V primeru nizkoenergijske ali skoraj nič energijske izvedbe hiše bodo obratovalni stroški skoraj zanemarljivi. Seveda je odlična in varčna rešitev tudi za obnovljene starejše hiše, na katere tekom obnove namestimo izolacijo. V poplavi informacij o toplotnih črpalkah in proizvajalcih pa je potrebno strniti ključne informacije in izbrati primernega proizvajalca in model toplotne črpalke.

Izognite se najpogostejšim pastem, ki pretijo na vas v postopku odločanja za nakup toplotne črpalke in kasneje v primeru nepremišljenega nakupa.

1. Nepreverjeni proizvajalec

Tradicija in priznani proizvajalec nista merilo za kakovost toplotne črpalke, nam pa dolgoletni obstoj, mnoge izkušnje in pohvale uporabnikov ter visoka tehološka naprednost produktov omogočijo lažjo izbiro. Težje se odločimo za produkt, katerega kakovost in delovanje še nista preverjena. Tekom izbire za nakup toplotne črpalke moramo biti pozorni na karakterstike in tehnične lastnosti izbranega sistema. Naš predlog je vgradnja toplotne črpalke preverjenega proizvajalca Mitsubishi ali Daikin, ki že vrsto let vlagata v razvoj in visoko kakovost toplotnih črpalk. Vse naprave v njihovih proizvodnjah so skrbno načrtovane in preizkušene v različnih, tudi ekstremnih pogojih. Po vsem svetu je ogromno zadovoljnih uporabnikov, ki svoj dom ogrevajo s sistemom toplotne črpalke Mitsubishi ali Daikin.

Mitsubishi Electric je japonska multinacionalka s sedežem v Tokiu. Po svetu imajo še več kot 200 lokacij, delovanje se približuje 100-letni obletnici. Stremijo k nenehnemu izboljševanju tehnologije v vseh segmentih in izboljšujejo kakovost življenja v naši družbi. Zasledujejo 7 vodilnih načel: zaupanje, visoka kvaliteta, tehnološki napredek, pripadnost, etičnost skrb za okolje in nenhna rast.

Daikin sledi vodilu, da je zrak ključnega pomena za naš obstoj, njihova naloga pa je varovanje le tega. Proizvajalec Daikin se lahko pohvali s 95-letno tradicijo. So vodilni proizvajalec izdelkov za klimatizacijo. Edinstvena in vrhunska tehnologija ustvarja izjemne izdelke in sistemske rešitve, s katerimi zagotavljajo udobno in trajnostjo bivalno okolje za ves svet.

Najbolj prodajani toplotni črpalki proizvajalca Mitsubishi sta Ecodan in Zubadan, Daikin pa Altherma 3. Poleg najbolj prodajanih imata Daikin in Mitsubishi še druge modele, tako da se za vsak objekt najde najprimernejša izbira.

Toplotna črpalka Mitsubishi Ecodan deluje na način zrak/voda. Idealna je za vgradnjo v novogradnje ali obnovljene objekte, ki so relativno dobro izolirani. Primerna za ogrevanje s talnim gretjem ali radiatorji.

Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan odlično deluje z notranjo enoto Ecodan. Kombinacija Ecodan in Zubadan bo omogočila visoko energetsko učinkovitost in delovanje tudi na območjih zelo mrzlih zim.

Toplotna črpalka Daikin je sodobna Altherma 3 z zmožnostjo ogrevanja vode do 65°C, zato je primerna za talno in radiatorsko ogrevanje. Je idealna izbira za novogradnje z visoko energetsko učinkovitostjo.

Ko nas prepriča proizvajalec se moramo odločiti še za ustreznega dobavitelja, ki ima na voljo tudi usposobljene in izkušene monterje. Ugledni dobavitelj toplotnih črpalk vam bo odgovoril na vsa vprašanja, vam svetoval optimalno rešitev, vas opozoril na morebitna tveganja ter si objekt tudi ogledal preden se odločite nakup.

S preverjeno znamko toplotne črpalke pridobimo tudi ustrezno podporo tekom delovanja. Rezervni deli znamk, ki so pogosta izbira na trgu bodo lažje in dolgo dobavljivi ter posledično tudi cenejši. Za masovno prodajane produkte imamo tudi večjo izbiro serviserjev in strokovnjakov, ki poznajo našo napravo in nam v primeru okvare ponudijo rešitev. Nasprotno nam lahko težave povzroči butični proizvajalec, ki za svoj produkte ne zagotavlja zadostne podpore, serviserjev in rezervnih delov.

2. Necertificirani produkti

Nemalo je govora o nepovratnih sredstvih Ekosklada, ki jih lahko pridobite z vgradnjo energetsko učinkovitega ogrevanja s toplotno črpalko. Verjetno je tudi vaša želja, da pridobite možno subvencijo in s tem nekoliko zmanjšate investicijo v sistem ogrevanja. Pri tem bodite pozorni, da se odločite za nakup toplotne črpalke, ki razpolaga z vsemi potrebnimi certifikati. Pred nakupom se prepričajte, da toplotna črpalka ustreza standardom. Toplotna črpalka za katero se pridobiva subvencija mora ustrezati merilom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013. Vse toplotne črpalke Daikin in Mitsubishi so na seznamu Ekosklada po ustreznosti, zato ni potrebno prilagati dokazil o zahtevanih standardih.

Za vgradnjo ustrezne toplotne črpalke lahko prejmete nepovratno finančno spodbudo do 3.200€, odvisno od načina in območja vgradnje. Za prvo vgradnjo toplotne črpalke prejmete do 20% naložbe oz. 1.000€, pri zamenjavi obstoječega sistema pa do 40% naložbe ali 2.500€. Še višja je subvencija, če živite na območju, kjer je Občina sprejela odlok o kakovosti zraka in obstoječi sistem menjate s toplotno črpalko. Znesek subvencije je do 50% naložbe ali 3.200€. Omenjeni zneski veljajo za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda. Tip toplotne črpalke voda-voda, ki za delovanje izkorišča vodni vir, omogoča prejem še višje subvencije, vendar je tudi investicija v sistem višja. Namestitev pa je tudi pogojena z vodnim virom primerne kakovosti in dovoljenjem Direkcije z vode RS za izkoriščanje vira.

Certifikat toplotne črpalke pa ni pomemben le iz vidika pridobitve nepovratnih sredstev. Služi nam kot dozazilo, da je naprava prestala ustrezna testiranja za vstop na trg. Le to je za uporabnika, ki se odloča za nakup pomembna informacija, saj je certifikat pogojen z visoko kakovostjo, preverjenim delovanjem in uporabljenimi najboljšimi materiali.

3. Napačno dimenzioniranje toplotne črpalke

Vsak dom ima različne specifike, zato za določitev primerne moči toplotne črpalke zahteva znanje in izkušnje. Le strokovnjak s svojega področja z referencami, vam bo lahko svetoval optimalno moč toplotne črpalke za vaš dom. Premočno zasnovan sistem toplotne črpalke, bo manj investicijsko in stroškovno učinkovit, premajhna moč pa bo pomenila delovanje na maksimalnih zmogljivostih in morda celo nezadosten vnos toplote v naš dom.

Potrebna moč toplotne črpalke se določi glede na velikost ogrevanega objekta, kvalitete stavbnega pohištva, orientiranosti steklenih površin in debeline izolacijskega sloja stavbe. Potrebno moč določimo z merilom ogrevalne obremenitve kW/m2/leto, ki jo mora zagotoviti toplotna črpalka. Dodatno moč toplotna črpalka potrebuje še za ogrevanje sanitarne vode, če se odločimo za celovit sistem. Okvirno bomo dodatno potrebovali 0,1-0,3kW na osebo.
Pri novogradnji je izračun izgub objekta in opredelitev potrebne moči toplotne črpalke opredeljena v projektu za izvedbo, v delu strojnih inštalacij.

4. Nihajoči obratovalni stroški

Toplotna črpalka je najučinkovitejši sistem ogrevanja za novogradnje in izolirane starejše hiše. Ne smejo pa nas presenetiti računi za elektriko, ki bodo v ogrevalni sezoni višji kot smo navajeni. Obratovalni stroški z ogrevanjem s toplotno črpalko bodo na letni ravni nizki, lahko celo do polovico nižji od ogrevanja s kurilnim oljem. Toplotna črpalka deluje na podlagi električne energije, z vsakim kW porabljene elektrike vnese v dom do 4kW toplote. Poleg toplote, sočasno energetsko učinkovito ogreva še sanitarno vodo. Račun za elektriko, bo po vgradnji toplotne črpalke torej vključeval porabo elektrike za gospodinjstvo, porabo elektrike za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, zato bo višji, kot pred tem. Ko bo ogrevalna sezona mimo, bo toplotna črpalka ogrevala le še sanitarno vodo, račun za elektriko pa bo spet primerno nižji. Če boste na letni ravni sešteli stroške za potrebe toplotne črpalke in le te razdelili na letno raven, bo slika o izredno učinovitem delovanju jasnejša.

Temperatura zunanjega zraka se spreminja, nižja kot je, višji bodo tisti mesec obratovalni stroški toplotne črpalke za ogrevanje. S tem so povezani tudi nihajoči obratovalni stroški, ki so značilni za toplotni črpalki tipa zrak-voda in zemlja-voda. Konstantni mesečni stroški pa so možni le v primeru toplotne črpalke voda-voda, saj črpa energijo iz vodnega vira.
Odločitev za toplotno črpalko zrak-voda nam bo prinesla nihajoče obratovalne stroške, ki bodo odvisni od zunanje temperature, vendar pa bo investicija v sistem v primerjavi z drugima dvema tipoma toplotnih črpalk nižja.

Toplotna črpalka zrak-voda je zato najpogostejša izbira za vgradnjo v stanovanjske hiše iz vidika delovanja, obratovalnih stroškov in višine investicije.

5. Nakup naprave brez montaže

Niste prepričani ali bi naročili celovito rešitev ali kupili le napravo in za montažo poskrbeli sami ali z domačimi mojstri? Toplotna črpalka je iz vidika namestitve kompleksen sistem, ki zahteva strokovno vgradnjo, priključitev in zagon, da bo delovanje optimalno in najbolj učinkovito. Tudi, če vas mika nekoliko nižji strošek montaže nelicenciranega mojstra v primerjavi z usposobljenim monterjem, se bo odločitev na daljši rok lahko izkazala za nespametno. Poleg izgube garancije, se odpoveste tudi možnosti kandidiranja za subvencijo Ekosklada. Pri zagonu toplotne črpalke so izredno pomembne nastavitve, ki se razlikujejo od hiše do hiše in so odvisne tudi od želja in potreb uporabnikov.

Ekoslad pogojuje pridobitev nepovratne finančne spodbude s strokovno montažo. Monter mora biti v evidenci pooblaščenih podjetij pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Usposobljen monter ima tudi spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. Le strokovno usposobljen monter vam bo lahko s podpisom na garancijski list zagotovil potrdilo o strokovni montaži.

Poleg strokovne vgradnje in zagona vam bo monter, ki je vgradil vaš sistem toplotne črpalke nudil še redne servise in preventivne preglede ter popravila ob morebitni okvari.

6. Lokacija namestitve toplotne črpalke

Toplotna črpalka je primerna za večino lokacij na območju Slovenije. Pogoj za delovanje toplotne črpalke zrak-voda je le dostop do električne energije. Pomembno pa je, da ob nakupu toplotne črpalke izberete primeren model za zimske temperature na vašem območju. Za vse lokacije zelo mrzlih zim, kjer temperature padejo tudi precej pod ničlo je prava izbira Mitsubishi Zubadan. Razvili so poseben model z zunanjo enoto Zubadan, ki s tehnologijo obvodnega kroga izboljša kroženje plina. Omogoča učinkovito ogrevanje tudi do zunanje temperature -28°C. Izkušeni dobavitelji toplotnih črpalk vas bodo vedno povprašali o lokaciji vašega doma in glede na tamkajšnje temperature svetovali optimalni model toplotne črpalke.

7. Izbira neprimernega modela toplotne črpalke

Tako, kot je pri izbiri modela topotne črpalke pomembna lokacija vgradnje, se moramo z zanesljivim dobaviteljem pogovoriti tudi o drugih podrobnostih ogrevanja. Usposobljen svetovalec bo od vas zbral kar nekaj informacij, preden bo podal predlog najprimernejšega modela toplotne črpalke. Optimalni model je odvisen od načina ogrevanja z radiatorji, talnim sistemom ali kombinacijo obojega. Tudi glede na starost in energetsko učinkovitost objekta je odvisna izbira modela in proizvajalca. Za nizkoenergijske novogradnje je zelo pogosta izbira Daikin Altherma, medtem ko za obnovljene starejše hiše Mitsubishi Ecodan ali Zubadan. Prav bo prišel tudi podatek ali bo toplotna črpalka primarni ali pomožni vir ogrevanja. Torej, ali imate namen obdržati obstoječi sistem in vgraditi še toplotno črpalko ali pa bi toplotna črpalka zamenjala obstoječi sistem.

8. Neizoliran objekt

Toplotna črpalka je idealen način ogrevanja za novogradnje in odlična rešitev za obnovljene starejše hiše, v katere smo vgradili izolacijski sloj na zunanje stene, tla in streho oz. podstrešje. Manj primerna je za neizolirane starejše objekte, kjer bi glede na izgube ponavadi morali namestiti toplotno črpalko ogromne moči. Morda potrebna moč toplotne črpalke sploh ni na voljo. Tudi, če izberemo toplotno črpalko v najvišji ponujeni moči, morda ne bo zadostovala za ogrevanje hiše z ogromno izgubami. Ni nujno niti, da bo za tako veliko dimenzionirano moč na voljo priključna moč elektrike. Pogosto se zgodi, da je izven mestnega okolja ali v okolju s slabo infrastrukturo na voljo omenjena priključna moč elektrike. Ko objekt saniramo s toplotnim ovojem in novimi sodobnimi okni, bo toplotna črpalka postala zelo primeren in učinkovit sistem ogrevanja.

9. Stara inštalacija

Priklop toplotne črpalke na staro inštalacijo iz jeklenih cevi, ni priporočljiva, zaradi korozije in nečistoč v krogotoku. Oluščeni delci, ki krožijo po inštalacijah lahko povzročijo zamašitev nove toplotne črpalke. Rešitev je namestitev filtra v sistem, ki bo ulovil nečistoče in zaščitil toplotno črpalko. Priporočamo pa, da se v sklopu odločitve za menjavo ogrevalnega vira odločite še za modernizacijo inštalacije z novimi bakrenimi cevmi, za katere ni strahu, da bi zamašile toplotno črpalko.

10. Obstoj prednostnega lokalnega energenta

Preverite, ali je na Občini in na vaši lokaciji morda sprejet Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje. Obstajajo območja, kjer Občina pogojuje priklop na prednostni energent za ogrevanje, ker je na voljo infrastruktura, katere namen je kar najšira uporaba. Ponavadi gre za območja mestnih središč in urbano okolje, kjer je na voljo zemeljski plin in je poselitev zelo strnjena, zato bi težko nemoteče umestili zunanje enote toplotnih črpalk in jim omogočili dostop do svežega zraka. Ni pa nujno, da obstoj zemeljskega plina v bližini vašega zemljiša pogojuje priklop na plinovod. V tem primeru je vgradnja toplotne črpalke možna in jo zelo priporočamo.

Se zanimate za nakup toplotne črpalke a niste prepričani?

Pri vsakodnevnem stiku z obstoječimi in bodočimi kupci toplotnih črpalkah se soočamo z mnogimi vprašanji in dilemami, ki jih ti imajo. Zato smo informacije »s terena« zbrali in oblikovali 10- delni vodič, ki je namenjen vsem, ki razmišljajo o nakupu toplotne črpalke.
Vodič vsebuje 10 segmentov, ki jih pošiljamo dnevno (po en segment vsak dan) od dne, ko se nanj naročite. Z njim pa želimo vsem olajšati odločitev, ali je nakup toplotne črpalke smiseln zanje, ali ne.

Obiščite našo spletno stran Svet klime in naročite vodič za nakup toplotne črpalke. Vodič je seveda brezplačen.