Foto:
Foto:

Canon Europe je predstavil poročilo Office Insights 2016, katerega cilj je poudariti vpliv tehnologije obdelave dokumentov na hitrorastočih trgih Srednje in Vzhodne Evrope, Evrazije, Bližnjega vzhoda in Afrike1. Poglobljena analiza, opravljena med tisoč poslovnimi odločevalci in končnimi uporabniki v desetih ključnih državah, je razkrila trend digitalizacije in hitro razvijajoče se tehnološko okolje.

  • 41 % vseh dokumentov, obdelanih in upravljanih v pisarni, je digitaliziranih.
  • 56 % pisarniških delavcev danes poskenira več dokumentov kot pred tremi leti.
  • 48 % pisarniških delavcev danes natisne več dokumentov kot pred tremi leti.
  • 32 % odločevalcev se popolnoma zaveda stroškov tiskanja in kopiranja na stran.
  • 22 % odločevalcev pravi, da njihova organizacija najema zunanje storitve tiskanja za nekaj ali vse svoje potrebe po tisku.

»Iz raziskave je razvidno, da so tiskalniške tehnologije in druge tehnologije za obdelavo dokumentov v samem jedru poslovanja na teh dinamičnih in hitro spreminjajočih se trgih,« je povedal Matthew Wrighton, direktor prodaje in marketinga za področje medpodjetniških rešitev za trge v razvoju v podjetju Canon Europe. »Ti trendi se bodo nadaljevali tudi v bližnji prihodnosti in naše poročilo kaže, da so hitrorastoči trgi v najboljšem položaju za obvladovanje spreminjajočega se okolja. Ti trgi so zaradi neobremenjenosti s podedovanimi IT- sistemi bolj agilni in lahko hitro sprejmejo nove tehnologije, ki omogočajo povečanje učinkovitosti in storilnosti.«

Medtem ko raziskava izpostavlja prednosti, ki jih tehnologija za obdelav o podatkov nudi podjetjem, prepoznava tudi več kompleksnih poslov v vsaki izmed regij, še posebej glede stroškov, varnosti in novih pisarniških tehnologij:

  • Skrbi glede varnosti zavirajo uvajanje računalniškega oblaka in rešitev »Prinesi svojo napravo« (angl. Bring Your Ow n Device oz. BYOD). V Sloveniji le 34 % organizaciji prepozna vrednost oddaljenega tiskanja, a jih kar 68 % še ni imelo priložnosti preizkusiti ga – to je največji delež v vseh državah v naši raziskavi. 38 % organizacij dovoljuje koncept BYOD.
  • Države v regiji CEE2, z izjemo Kazahstana, pričakujejo, da se bo strošek, ki ga porabijo za naprave za tiskanje, kopiranje in skeniranje ter za programsko opremo, v prihodnjih treh letih zmanjšal ali ostal na enaki ravni. Največje zmanjšanje se pričakuje v Sloveniji (25 %), kjer 62 % vprašanih pričakuje, da bodo zaprav ili manj ali enako.
  • Osrednja skrb se nanaša na izgubo občutljivih tiskanih dokumentov, v Sloveniji 40 % (EMBU 23 %), končni uporabniki pa še vedno svoje dokumente raje shranjujejo v tiskani obliki, kot pa jih poskenirajo in shranijo v digitalni obliki.
  • Podobno kot druga srednje- in vzhodnoevropska podjetja tudi slovenska podjetja raje delajo s papirnatimi dokumenti kot z elektronskimi kopijami. Rezultat tega je, da je le 41 % dokumentov digitaliziranih, kar je najnižji delež izmed vseh držav, zajetih v raziskavo.

»Tehnologija igra ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti podjetij na hitrorastočih trgih,« je še povedal Matthew Wrighton. »Digitalizacija odkriva številne prednosti za podjetja, poleg tega pa razširja rastoči tok informacij, ki jih morajo podjetja zaščititi in obdelovati stroškovno učinkovito. Vpogled, ki nam ga daje poročilo, pomeni, da lahko bolje naslav ljamo edinstv ene boleče točke vsake regije in povečamo zavedanje o podpori trgom glede uporabe pravih tehnologij za izboljšanje pisarniških procesov.«


1 Preučevane države: Hrvaška, Kazahstan, Savdska Arabija, Maroko, Nigerija, Romunija, Slovenija, Republika Južna Afrika, Turčija, Združeni arabski emirati.

2 Preučevane države v regiji CEE: Hrvaška, Kazahstan, Romunija, Slovenija.