Andrej Jemec razstavlja v AS Galeriji. Foto: Mediaspeed
Andrej Jemec razstavlja v AS Galeriji. Foto: Mediaspeed

Andrej Jemec je eden najpomembnejših likovnih ustvarjalcev sodobnega časa pri nas. Po duši je liričen, vendar hkrati tudi zelo družbeno angažiran. Njegove zgodbe so prikaz zdajšnjega časa in prostora, v katerem živimo. O tem nam govorijo tudi naslovi del, ki gledalca spodbudijo k razmisleku o sodobnih družbenih vprašanjih (Oblaki dima – Evropi gori pod nogami, Moja domovina – kako naslikati vse, kar je …, Sledi nasilja je zabrisal čas …). Vsaka slika gledalcu omogoči širši pogled in ga nagovarja, da ji prisluhne, vstopi vanjo, da začuti, kaj mu želi povedati, sporočiti, čeprav gre za slikarjeva notranja, intimna doživetja.

Razstava v AS Galeriji potrjuje, da je Jemec umetnik geste in mojster barv, saj med slikarjevimi najznačilnejšimi barvami najbolj izstopajo osnovne barve, kot so: rdeča, rumena, modra, sledijo jim še: zelena, rožnata, črna, bela. Barve so včasih nanesene sunkovito, včasih bolj umirjeno.

Prof. dr. Milček Komelj, Gabrijel Škof, predsednik uprave AS, in akademski slikar Andrej Jemec na odprtju razstave v AS Galerij. Foto: Mediasped
Prof. dr. Milček Komelj, Gabrijel Škof, predsednik uprave AS, in akademski slikar Andrej Jemec na odprtju razstave v AS Galerij. Foto: Mediasped

Kot je izpostavila Petra Bizilj Silva, kustosinja AS Galerije, Jemčev svet ni svet podob in opisov, ampak svet občutij, emocij, ki so znotraj njega in jih deli s svetom. Njegova umetnost nosi jasno sporočilo, ki kljub vsem tegobam tega sveta človeku prinaša upanje za svetlejšo prihodnost.

O AS Galeriji

Vse, kar je ... Slike 2018-2019 v AS Galeriji. Foto: Mediaspeed
Vse, kar je ... Slike 2018-2019 v AS Galeriji. Foto: Mediaspeed

Zavarovalnica Adriatic Slovenica namenja sodelovanju in podpori okolju trajno pozornost. S svojo lastno umetniško zbirko in razstavno galerijo je tudi pomemben podpornik umetnosti v Sloveniji. Bogata zbirka umetniških del, ki je zbrana v AS Galeriji, je nastala na prelomu let 2007/2008. Glavnino zbirke, ki šteje več kot 1000 del, predstavlja moderna likovna umetnost, ki jo dopolnjuje tudi nekaj kiparskih del. Z željo, da si umetniška dela v lasti družbe in drugih avtorjev ogleda širša javnost, jih že od leta 2013 razstavljajo v AS Galeriji na Dunajski 63 v Ljubljani. Celotna zbirka in vse dosedanje večje razstave so zbrane tudi v virtualni AS Galeriji.