Foto: Eksa
Foto: Eksa

Osnovnošolci, dijaki in študentje so se tudi tokrat znašli pred preizkušnjo, saj so večino šolanja opravili od doma, vključno s pripravami na nacionalno preverjanje znanja in zrelostni izpit. Kljub pomislekom o tem, kako se bodo na izpitih odrezali, rezultati NPZ-jev kažejo, da je znanje osnovnošolcev, ki so jih opravljali, v okvirih siceršnjega povprečja. Po teh podatkih sodeč je tudi strah za slabše rezultate na maturi odveč, a o statistikah in primerjavah z rezultati preteklih let bo mogoče govoriti šele v prihodnjih dneh.

Maturantje so se imeli na splošno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku čas prijaviti do konca marca. Sredi februarja so se udeležili informativnih dnevov fakultet na spletu, kar jim je olajšalo logistiko in omogočilo, da jim je uspelo obiskati kakšno fakulteto več kot sicer. Po tem so oddali prijave za vpis na tri želene študijske programe v želenem vrstnem redu, pri čemer so jim bili tako na straneh slovenskih univerz kot na portalu Študentski.net za lažjo orientacijo v pomoč podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na študijske programe v zadnjih letih.

Visoko število prijav za vpis v naravoslovno-tehniške programe

Zanimiva in za marsikoga razveseljiva novica je, da po doslej znanih podatkih o letošnjem spomladanskem vpisu na fakultete prednjačijo naravoslovni in tehnični študijski programi. Na enoviti magistrski študijski program druge stopnje medicine na Medicinsko fakulteto v Ljubljani se je tako prijavilo kar 216 oseb več, kot je bilo razpisanih mest; na enoviti magistrski študijski program druge stopnje splošne medicine, 98 več, dentalne medicine pa 66 (v Mariboru 26). Na zdravstveni negi na ljubljanski Zdravstveni fakulteti presežek prijav znaša 119, na študiju fizioterapije pa 103. Med študiji tehnične smeri je v Ljubljani najbolj oblegan program Računalništvo in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI), v Mariboru pa smer Računalništvo in informacijske tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Od umetniških študijskih programov po številu prijav vodijo Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer grafično oblikovanje ter smer ilustracija; ter Slikarstvo – smer slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Univerze v Ljubljani.

Vse, kar morate vedeti o rezultatih mature za leto 2020/2021

Vsi aktualni in pretekli podatki o vpisu na študij so na voljo na spletni strani Študentski.net. 8. julija bo Republiški izpitni center (RIC) rezultate splošne mature, ki se je začela z esejem iz slovenščine 4. maja in nadaljevala 29. maja, ko se je začela še poklicna matura, sporočila Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani. 12. julija bodo nato vsi kandidati – teh je 6.927 na poklicni, ki bodo rezultate izvedeli že nekoliko prej, in 9.093 na splošni maturi – seznanjeni z informacijo o ocenah pri posameznih maturitetnih predmetih in skupnem številu doseženih točk. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani RIC http://matura.ric.si.

Odgovor na najpomembnejše vprašanje Imam dovolj točk za izbrani študij? pa bodo maturantje najlažje preverili tako, da preko Iskalnika študijskih programov izberejo svoj program in nato svoje rezultate mature vnesejo v kalkulator za računanje vpisnih točk. Tako bodo na enem mestu preverili letošnje vpisno stanje, svoje normirane vpisne točke in omejitve vpisa za pretekla leta.