Foto: promocijski material projekta
Foto: promocijski material projekta

Zaposleni, ki bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje, bolje opravljali svoje delo, iščete nova znanja in veščine, načrtujete spremembo kariere ali pa bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje in pridobili certifikat, lahko izkoristite sredstva, ki jih Evropska unija in Republika Slovenija namenjata za svetovanje za znanje. Izkoristite brezplačno svetovanje za znanje zaposlenih!

Svetovalci iz celotne Slovenije vam lahko pomagajo pri izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja, z ugotavljanjem že pridobljenega znanja, s spremljanjem in podporo med izobraževanjem in ob njegovem zaključku ter z načrtovanjem možnosti za naprej.

Alojz Sraka je izkušen svetovalec, zaposlen na Ljudski univerzi Murska Sobota, ki svetuje zaposlenim v Pomurski regiji. Foto: osebni arhiv
Alojz Sraka je izkušen svetovalec, zaposlen na Ljudski univerzi Murska Sobota, ki svetuje zaposlenim v Pomurski regiji. Foto: osebni arhiv

O tem, kako svetovanje poteka v praksi, kaj lahko pričakujete od svetovalca in kaj morate storiti sami, smo povprašali dolgoletnega in izkušenega svetovalca Alojza Srako iz Svetovalnega središča Murska Sobota, ki deluje pri Ljudski univerzi Murska Sobota.

Kaj pomeni svetovanje za zaposlene?

Gre za svetovanje v zaupnem okolju, kjer se lahko odrasli s svetovalcem pogovorijo o preteklih delovnih in izobraževalnih izkušnjah, pridobljenih kompetencah, svojih zaposlitvenih in kariernih ciljih, možnostih izobraževanja in učenja pa tudi o možnostih podpore in pomoči pred, med in po zaključku učenja ali izobraževanja.

Projekt je v prvi vrsti namenjen zaposlenim, ki potrebujejo novo znanje za ohranitev zaposlitve, izboljšanje zaposljivosti, pa tudi za osebni razvoj.

Kako svetovanje poteka?

Odrasli se s svetovalcem običajno srečajo večkrat. Prvo srečanje je večinoma namenjeno pogovoru o željah in ciljih odraslega, ki so dosegljivi skozi izobraževanje, kot so na primer pridobitev izobrazbe ali dokončanje izobraževanja, napredovanje na delovnem mestu, ohranitev ali menjava službe. Pomemben korak v procesu je tudi pregled znanja in izkušenj, tako delovnih kot življenjskih, ki jih posameznik že ima.

Brezplačno svetovanje za zaposlene poteka po celotni Sloveniji. Več informacij najdete na spletni strani www.zaznanje.si, kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki izvajalcev.

IZKORISTITE BRAZPLAČNO SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE!

Na tej podlagi lahko svetovalec in odrasli skupaj poiščeta primerno obliko izobraževanja ali usposabljanja, ki ustreza ciljem odraslega. Ker svetovalci delujejo v svojem lokalnem okolju, dobro poznajo različne možnosti. Še posebej pomembne so informacije o brezplačnih možnostih, ki jih je v zadnjih letih ob sofinanciranju iz sredstev Evropskega socialnega sklada, veliko. Svetovalci so odraslim v oporo tudi med izobraževanjem ali usposabljanjem če naletijo na kakršnekoli ovire ali težave, pa tudi po zaključku izobraževanja ali usposabljanja, da skupaj ocenita doseženo in mogoče naredita tudi nove načrte.

Zakaj bi se zaposleni vključili v svetovanje za zaposlene? Kaj bodo imeli od tega?

Hitre spremembe današnjega časa prinašajo vedno nove potrebe po novem znanju in spretnostih ter nadgradnji tega kar že znamo. Odrasli smo tako vse pogosteje soočeni s situacijo, da potrebujemo nova znanja, veščine in spretnosti oziroma kompetence. Potrebujemo jih za ohranjanje zaposlitve, pri iskanju nove zaposlitve ali načrtovanju drugih priložnosti v življenju.

Timotej Horvat, udeleženec:
Timotej Horvat, udeleženec: "Program svetovanja mi je pomagal pri izbiri poklicne poti. Želel sem pridobiti V. stopnjo izobrazbe. V programu svetovanja sem pridobil vse potrebne informacije. Svetovalec Alojz Sraka mi je pri tem zelo pomagal. Danes sem zaposlen v avtomehanični delavnici in to delo z veseljem opravljam". Foto: osebni arhiv

Svetovalci odraslim pomagamo na poti do vključitve v izobraževanje oz. usposabljanje, od izbire ustreznega programa do pridobitve različnih kvalifikacij. Pomagamo jim opisati neformalno pridobljeno znanje, veščine in spretnosti, oziroma kompetence, zbirati dokazila o delovnih izkušnjah in izobraževanju, predstavimo uporabnost zbranih dokazil in vrednotenja za potrebe zaposlovanja, vključevanja v programe učenja in usposabljanja ali pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij - NPK. Svetujemo lahko pri pripravi življenjepisa, ponudb za delo, predstavitvene zbirne mape oziroma portfolija, izpeljemo lahko tudi postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Kje vas zaposleni lahko najdejo? Kako naj stopijo z vami v stik?

Svetovanje za zaposlene izvajamo svetovalci po celotni Sloveniji, vsi kontaktni podatki so dostopni na spletni strani projekta www.zaznanje.si. Odrasli nas lahko pokličejo ali nam pišejo po e-pošti ter pridejo k nam osebno ali se srečamo »na daljavo« preko enega od spletnih orodij.

Na nas se lahko neposredno obrnejo tudi podjetja oziroma delodajalci, ki bi želeli v svetovanje vključiti svoje zaposlene. Svetovalci lahko pri razvoju kadrov pomagamo tako, da sodelujemo pri analizi potreb po izobraževanju in usposabljanju, popisu in vrednotenju kompetenc zaposlenih, izdelavi portfolija in pripravi načrta izobraževanja oziroma razvoja kariere zaposlenih.

Kako svetovanje poteka v času omejitev, povezanih z epidemijo Covid-19?

Svetovalci smo se prilagodili, največkrat na način, da svetujemo po telefonu in spletnih orodjih. Osebni stik vsaj nekoliko nadomestimo z video klici, na primer. Tudi v času omejitev smo na ta način uspešno rešili marsikatero zagato pri iskanju novega znanja.


Brezplačno svetovanje za zaposlene se izvaja v okviru projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022, ki ga sofinancirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.