Digitalizacija je dandanes nuja, saj vnaša spremembe v delovne procese, načine organizacije dela in komuniciranja. Je več kot le brezpapirno poslovanje, saj je od nje odvisen sam obstoj podjetja ali organizacije. Digitalizacija pripomore k boljšemu poslovanju, večji konkurenčnosti, učinkovitejšemu delu zaposlenih, znižanju stroškov, večanju zadovoljstva strank in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staranje prebivalstva spreminja starostno strukturo delovne sile, saj se delodajalci že soočajo z izgubo kvalificiranih starejših zaposlenih, ki se upokojujejo, hkrati pa mladega talenta, ki bi jih nadomestil, ne najdejo. Zato je ključno zadržati starejše zaposlene na delovnih mestih in jih usposobiti za izzive digitalizacije.

S tem namenom Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI pripravlja konferenco »Digitalna transformacija – nikoli prestari za nove izzive«.

Konferenca bo odgovarjala predvsem na dileme, ki se pojavljajo zaradi digitalne transformacije v procesu uvedbe novih tehnologij, postopkov ipd. med zaposlenimi, še posebej v luči večgeneracijskega delovnega okolja. Govorili bomo o digitalizaciji, njenih prednostih in slabostih, izzivih ter vplivu na vsakdanje in poslovno življenje. Seznanili se bomo tudi z razvojem kompetenc, prenosa znanj in mentorstva ter izobraževanj v okviru procesa digitalizacije. Priznani domači strokovnjaki bodo razložili, kako v proces digitalizacije vključiti starejše zaposlene, pojasnili, zakaj je taka vključitev pomembna ter podali konkretne ukrepe in korake za izvajanje digitalne preobrazbe pri starejših zaposlenih. Da je to mogoče uspešno izvesti, nam bodo dokazali nekateri primeri dobrih praks.

O konferenci

Tematski sklopiPredavatelji
Digitalizacija in starejši zaposleni

Matija Goljar,
ustanovitelj Ustvarjalnika, voditelj oddaje Štartaj, Slovenija!

prof. dr. Matej Tušak,
predavatelj na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti, svetovalec, član različnih strokovnih svetov, avtor knjig in člankov

Vključevanje starejših zaposlenih v digitalno transformacijo

Julij Božič,
izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja v BTC ter bivši izvršni direktor IBM Slovenija

Igor Zorko,
predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije – Digitalna.si, strokovnjak za digitalno transformacijo ter tudi direktor podjetja ZZI

Medgeneracijski prenos znanja

Katja Pleško,
direktorica Simbioza Genesis, socialnega podjetja

mag. Marjetka Kastner,
lastnica, ustanoviteljica in direktorica Life Learning Academie

Konferenca je namenjena vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom ter drugim, ki se srečujejo z izzivi digitalizacije.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave pa so možne tukaj. Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.