Za nakup prve nepremičnine, reševanje prostorske stiske vaše družine ali nakup nepremičnine kot investicije, vam v UniCredit Bank ponujamo različne vrste stanovanjskih kreditov po ugodni fiksni, spremenljivi ali kombinirani obrestni meri.

Fiksna, spremenljiva ali kombinirana obrestna mera?

Pri kreditih s fiksno obrestno mero le-ta ostaja nespremenjena celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe, zato boste že na začetku vedeli kakšen bo skupni znesek odplačanega kredita, poleg tega pa boste lažje načrtovali svoje izdatke, saj mesečni obrok kredita ostaja enak skozi celotno obdobje odplačevanja kredita.

V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero se mesečni obrok kredita spreminja, zato vam končni skupni znesek odplačila kredita vnaprej ne bo znan. Spremenljiva kreditna obrestna mera je namreč enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter obrestne marže, ki se ne spreminja. V primeru dviga vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja in posledično kreditne obrestne mere se lahko skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, tudi občutno poveča.

Kredit s kombinirano obrestno mero pa pomeni, da se obresti v času trajanja kreditne pogodbe obračunavajo po dveh kreditnih obrestnih merah, in sicer: v dogovorjenem začetnem obdobju (prvih 10 let) po fiksni obrestni meri, v nadaljnjem obdobju do odplačila kredita pa po spremenljivi obrestni meri.

Ker je odločitev o obrestni meri kompleksna, si je dobro ogledati informativni izračun in se pred odločitvijo na informativnem sestanku s svetovalcem pozanimati za izračune z različnimi scenariji gibanja obrestnih mer ter kaj bi to pomenilo za višino vaših mesečnih obrokov.

Ugodnosti, ki jih prinaša aktualna ponudba

V UniCredit Bank vam ponujamo stanovanjske kredite, ki se odlikujejo po številnih ugodnostih. Kredit z odplačilno dobo do 30 let, po ugodni obrestni meri in brez stroškov odobritve lahko uporabite za nakup, prenovo ali gradnjo nepremičnine ali poplačilo obstoječih stanovanjskih kreditov. V primeru zavarovanja s hipoteko lahko, če ste kreditno sposobni, pridobite kredit v višini do 80 % vrednosti zastavljenih nepremičnin, ki ga odplačujete sami ali skupaj z ostalimi kreditno sposobnimi plačniki.

Gorana Savanović, produktna specialistka, UniCredit Bank: »S strokovnostjo in ugodno ponudbo stanovanjskih kreditov upravičujemo zaupanje naših strank. Izberite zaupanja vrednega partnerja tudi vi.«
Dodatne informacije: www.unicreditbank.si
Brezplačni telefon: 080 88 00