Iščejo prava partnerstva med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, ki bodo ponudila odgovore na najbolj zahtevne izzive, s katerimi se sooča družba.

Poleg Obzorja Evropa bodo podjetjem na voljo tudi drugi evropski in nacionalni razpisi za pridobitev (povratnih in nepovratnih) sredstev, denimo Interreg čezmejna sodelovanja in sredstva Slovenskega podjetniškega sklada. A vse ni v denarju. Treba je vzpostaviti stik s strokovnjaki, ki imajo raziskovalne ideje in znanje. Slovenske univerze in raziskovalni inštituti imajo svoje lastne vstopne točke – pisarne za prenos tehnologij in znanja, ki pomagajo podjetjem pri sodelovanju z raziskovalci.

Slovenske univerze spodbujajo sodelovanje s podjetji

Z namenom spodujanja razvojnega sodelovanja in partnerstev med podjetji in akademskimi raziskovalci sta združili moči dve največji slovenski univerzi Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. V mesecu novembru namreč pod sloganom #inovirajmoskupaj organizirata spletni festival UNI.MINDS; serijo dogodkov, ki bodo na enem mestu združili strokovnjake iz obeh sfer in jim ponudili platformo za predstavitev in mreženje.

UNI.MINDS kot priložnost za grajenje inovacijske skupnosti

Eden največjih tovrstnih festivalov pri nas bo potekal od 5. do 24. novembra 2020 na spletu. Odvilo se bo 23 spletnih srečanj, predstavilo pa se bo več kot 100 govorcev iz univerz in podjetij. Ves čas festivala bo potekalo tudi mreženje na spletni platformi, kjer lahko udeleženci že sedaj komunicirajo med seboj in z govorci.

»Dva različna svetova, en cilj: zgraditi boljšo prihodnost.«

UNI.MINDS spletna srečanja

  • Panel 'Prihodnost partnerstev med industrijo in akademsko sfero' (v angleščini), 5. november ob 10. uri
  • POC financiranje (financiranje za premostitev razvojne vrzeli pri lansiranju invencij na trg) na UL in v regiji z razglasitvijo zmagovalcev UL Inovacijskega sklada 2020 (v angleščini), 5. november ob 11.30
  • Zdrava prihodnost: Genska in celična terapija, Razvoj zdravil, Zdravje in IKT (v angleščini), 10. november ob 9. uri
  • Drugi dan za raziskovalce, Novartis Slovenija (v angleščini), 10. november ob 12. uri
  • Pametna prihodnost: Podatkovni inženiring, Umetna inteligenca, Podatkovna znanost in poslovna inteligenca (v angleščini), 17. november ob 9. uri
  • Trajnostna prihodnost: Trajnostna in v skupnost usmerjena mesta in vasi, Trajnostna energija, Zdravje tal in voda (v angleščini), 19. november ob 9. uri
  • Bonus delavnice za podjetja za pridobitev novih znanj in spretnosti (izvajalci: raziskovalci Univerze v Ljubljani) (v angleščini), različni datumi
  • Interdisciplinarni panel 'Družba prihodnosti' (v slovenščini), 24. november ob 9. uri
  • Spletno predvajanje podelitve Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL, 12. november ob 17. uri

Celoten program je na voljo na spletni strani festivala.

Kako se na festival prijaviti?

Pridružite se festivalu UNI.MINDS in pomagajte zgraditi boljšo prihodnost, ki bo Zdrava, Pametna in Trajnostna. PRIJAVITE SE in si priskrbite svojo brezplačno vstopnico. Število udeležencev je omejeno.

Festival organizirata Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Služba za prenos tehnologij in znanja Univerze v Mariboru. Glavni partner festivala je Novartis v Sloveniji.