Javna gozdarska služba spodbuja lastnike gozdov k povezovanju in skupnemu nastopu. Leta 2006 je bila ustanovljena Zveza lastnikov gozdov Slovenije, ki povezuje zasebne lastnike gozdov, združene v 29 društev z več kot 4.000 člani. Zveza in društva lastnikov gozdov zastopajo interese svojih članov ob tesnem sodelovanju javne gozdarske službe, ki jim nudi strokovno pomoč.

Gozdarsko svetovanje je pomemben vir znanja in informacij za lastnike gozdov

Gozdarsko svetovanje je namenjeno izobraževanju, ozaveščanju in motiviranju lastnikov gozdov. Z vsebino gozdarskega svetovanja pokrivamo vsa področja gozdarstva. Najpogostejša oblika svetovanja je individualno svetovanje lastnikom gozdov, ki poteka neposredno ob skupni izbiri drevja za posek, pri katerem sodelujeta gozdar in lastnik gozda. Takih stikov je letno okoli 80.000.

Tečaji za varno delo v gozdu prispevajo k zmanjševanju števila nesreč v gozdu

Zaradi neznanja, neizkušenosti in neustrezne delovne ter varovalne opreme je v Sloveniji veliko nezgod pri delu v gozdu. S tečaji varnega in učinkovitega dela v gozdu z motorno žago in traktorjem, ki se jih je v 25 letih udeležilo več kot 50.000 udeležencev, se izboljšuje stopnja varnosti pri delu v gozdu. Število smrtnih nezgod pri delu v gozdu se je v zadnjih letih zmanjšalo.