Med epidemijo izbrisanih 4.605 podjetij

Epidemija Covida-19 je tudi v gospodarstvo prinesla »novo realnost«. Do epidemije je gospodarstvo temeljilo na finančni stabilnosti, toda izbruh epidemije je dodobra premešal karte. Kako so se v spremenjenih razmerah znašla slovenska podjetja?

Analiza strokovnjakov podjetja Bisnode je pokazala, da je bilo v obdobju, ko je bila s strani Vlade RS razglašena epidemija (13. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020), izbrisanih 4.605 podjetij, kar v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta pomeni 632 več. Glavnina izbrisanih podjetij (81 %) je spadala v bonitetne razrede z višjim tveganjem. Podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami so torej bolj izpostavljena tveganjem, ki jih prinaša gospodarska kriza in so zato bolj odvisna od morebitne državne pomoč, medtem ko pri podjetjih z višjimi bonitetnimi ocenami obstaja večja verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala z gospodarsko aktivnostjo tudi v kriznih časih.

Nova razporeditev, kako gospodarstvo funkcionira, je s sabo prinesla tudi spremembe pri plačilih in sodelovanju med podjetji. Bisnode analiza gospodarstva v času epidemije je pokazala slabšo plačilno disciplino in daljše plačilne roke, kar povečuje nezaupanje med podjetji. Poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun, se izognete z rednim preverjanjem spremenljivih kazalnikov (plačilni indeks, dinamična bonitetna ocena, ocena Failure Score) v Bisnode rešitvah (Gvin in Portfolio Intelligence). Pred tveganji se dodatno zavarujete tudi tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti, saj je le-ta pokazatelj stabilnosti določenega podjetja, kar je še posebej pomembno v kriznih in negotovih časih.

99 % certificirancev bonitetne odličnosti brez blokad TRR in izbrisov

Ocena verjetnosti negativnega dogodka (Failure Score), ki so jo razvili pri Bisnode, se je tudi v času izrednih razmer izkazala kot precej robusten in verodostojen pokazatelj kondicije podjetja. Tudi aktualna analiza certificiranih podjetij je pokazala, da je več kot 99 % certificiranih podjetij za leto 2019 tudi v letu 2020 uspešno poslovalo - kljub krizi podjetja niso imela niti blokade TRR (gledano celotno leto 2020) niti niso bili med izbrisanimi subjekti (gledano od 13. 3. 2020 naprej).

Bisnode certifikat bonitetne odličnosti ostaja kvaliteten inštrument merjenja kondicije subjekta.

V »klubu slovenskih odličnjakov« 15,1 % podjetij

V mednarodnem okolju je certificiranje uveljavljena praksa, preko katere podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled, izkazujejo stabilnost poslovanja ter dvigujejo zaupanje. S certifikatom bonitetne odličnosti podjetja stopijo v »klub slovenskih odličnjakov«, kjer se po aktualni Bisnode raziskavi (september 2020) nahaja le 15,1 % podjetij z nadpovprečno kakovostjo poslovanja. Med njimi se v najvišje razrede bonitetne odličnosti, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti 3 leta zapored, uvršča preko 12,8 % podjetij: Srebrna odličnost, ki jo dosega 6,9 % podjetij, Zlata odličnost s 4,5 % podjetij in Platinasta odličnost z 1,4 % slovenskih podjetij. V najvišjem razredu (AAA) je 0,2 % podjetij, v višji razred (AA) se uvršča 0,5 % podjetij, 1,6 % pa v visok razred (A).