Kljub temu, da poznavalci opozarjajo, da je v Sloveniji zavedanje o nevarnostih in priložnostih zelene preobrazbe v podjetjih še vedno prenizko, med njimi najdemo tudi take, ki izstopajo po svojih implementiranih trajnostnih strategijah, pristopih in dejanjih. Prav takšni so po mnenju žirije zmagovalci prve edicije natečaja SME EnterPRIZE, ki ga je za mala in srednje velika podjetja zasnovala zavarovalnica Generali.

Predstavniki Generalija z vsemi nagrajenci, Foto: Generali zavarovalnica
Predstavniki Generalija z vsemi nagrajenci, Foto: Generali zavarovalnica

Zavarovalnica Generali je svojo zavezanost trajnostnemu poslovanju postavila med prioritete svojega 3-letnega strateškega cikla, ki se izteka naslednje leto. Ob izvajanju zastavljene strategije in preoblikovanju poslovanja na bolj trajnostno si je pridobila tudi certifikat Green Star s štirimi zvezdicami, ki jo uvršča med skupino podjetij »voditelji prihodnosti«.

Pred dvema letoma je tako skladno z novo strategijo na ravni Skupine Generali zaživela tudi strateška pobuda SME EnterPRIZE. Gre za nagradni natečaj za evropska mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo kar 99 % vseh podjetij v EU in so zato lahko pomemben sporočevalec, predvsem pa tudi zgled uvajanja trajnostnih poslovnih praks. Po treh letih se natečaj izvaja že v 10 evropskih državah in je letos potekal tudi v Sloveniji z bogatim nagradnim skladom – 10.000 EUR finančne nagrade za prvouvrščeno podjetje v posamezni kategoriji ter sklenitev poslovnih zavarovanj v višini 2.500 EUR za drugouvrščena podjetja. Najboljše v vsaki državi med prijavljenimi podjetji izbere žirija, slovensko so sestavljali predstavniki gospodarstva, akademiki in novinar.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d. in članica žirije natečaja, je o pomenu natečaja povedala: »Kot odgovorna zavarovalnica in vseživljenjski partner naših strank želimo aktivno in dolgoročno sodelovati pri oblikovanju odpornejše in pravičnejše družbe. S pobudo SME EnterPRIZE želimo spodbuditi javno razpravo o pomembnosti trajnostnega poslovanja, predvsem pa omogočiti večjo prepoznavnost podjetnikom, ki so v svoje poslovne dejavnosti že uvedli pomembne trajnostne pobude. Verjamemo, da je tudi natečaj SME EnterPrize lahko dodatna spodbuda. Zahvaljujem se sodelujočim podjetjem in čestitam prav vsem za prizadevanja, ki jih v svojih podjetjih izkazujete pri uvajanju bolj trajnostnega delovanja.«

Zakaj so zmagovalna podjetja prepričala žirijo?

V Sloveniji so se lahko podjetja prijavila v dve kategoriji in rezultati so sedaj znani. Med 30 podjetji so žirijo s svojimi trajnostnimi pristopi najbolj prepričala naslednja podjetja: Kategorija: Pozitiven vpliv na okolje 1. mesto: Lumar IG d.o.o. Družinsko podjetje Lumar se je v zadnjih 30 letih uveljavilo kot vodilno podjetje na področju razvoja inovativnih rešitev montažnih lesenih stavb. Zaradi osredotočenosti na energetsko učinkovitost, visokokakovostno bivalno udobje in minimalen vpliv na okolje so postali vodilni v gradbeništvu. Lumarjeva zavezanost k trajnosti presega njihove izdelke in prežema celoten poslovni model. Z dajanjem prednosti energetski učinkovitosti, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in spodbujanjem načel krožnega gospodarstva je Lumar zgled industriji, hkrati pa izboljšuje kakovost življenja ljudi in zmanjšuje vpliv na okolje. Žirija jim je prvo mesto podelila, ker podjetje kaže svojo zavezanost k trajnosti v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje. 2. mesto: Epidos turizem d.o.o. - Hotel Ribno Alpine Resort Hotel Ribno kot prvo in edino Zero Waste letovišče v Sloveniji je od leta 2016 v ospredju trajnostnega razvoja v turistični industriji. Izstopajo zaradi svoje izjemne predanosti in pionirskih prizadevanj na področju trajnostnega razvoja, inovativnih praks zmanjševanja odpadkov ter zavezanosti k pozitivnemu vplivu na okolje in blaginjo svojih gostov ter lokalne skupnosti. V utemeljitvi je žirija zapisala, da jih prepoznavajo kot predane zmanjševanju odpadkov in uvajanju inovativnih praks, načrti za prihodnje trajnostne izboljšave pa dokazujejo njihovo vodilno vlogo in zavezanost trajnostnemu razvoju v turizmu.

Kategorija: Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost 1. mesto: Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Podjetje Micro Polo, proizvajalec laboratorijske opreme, je znano po svoji neomajni zavezanosti pozitivnemu vplivu na širše skupnosti, pri čemer daje prednost dobrobiti svojih zaposlenih in njihovih družin. Z vrsto inovativnih pobud podjetje spodbuja zdrav življenjski slog, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter zadovoljstvo zaposlenih, kar na koncu izboljša splošno dobro počutje. Izjemna predanost podjetja povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širše skupnosti je priznana z izvajanjem inovativnih praks in ukrepov. Zaradi svojih pobud na področju družbene odgovornosti, zavezanosti trajnostnemu razvoju in ambicioznih načrtov za prihodnost so po mnenju žirije zaslužni prejemniki nagrade. 2. mesto: trgovina brez plastične embalaže Rifuzl (sedaj Moja čokolada d.o.o.) Podjetje je priznano zaradi svojih izjemnih trajnostnih rešitev pri reševanju problematike odpadne embalaže, spodbujanju trajnostnega načina življenja ter krepitvi pozitivnih odnosov s strankami in dobavitelji. Kot prva trgovina brez odpadkov v Sloveniji so dokazali, da so trajnostne alternative na voljo za široko paleto izdelkov. Žirijo so prepričali z zagotavljanjem trajnostnih alternativ, izobraževanjem javnosti in izvajanjem lastnih trajnostnih praks, kar je opredeljeno v več strategijah in dokazuje njihovo predanost pozitivnemu družbenemu in tudi okoljskemu vplivu.

 Nataša Teraž Krois, Vodja razvoja in trajnosti ter Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. Foto: Generali zavarovalnica
Nataša Teraž Krois, Vodja razvoja in trajnosti ter Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. Foto: Generali zavarovalnica

»Številna podjetja v Sloveniji nimajo postavljenih jasnih in dovolj ambicioznih trajnostnih zavez in ciljev. Zelene preobrazbe se ne lotevajo sistematično skladno z mednarodno uveljavljenimi ESG načeli poslovanja in primeri najboljših praks na trgu, zato smo v Sloveniji bolj sledilci, kot oblikovalci trajnostne preobrazbe,« je povedala predsednica 7-članske žirije natečaja Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER in dodala, da postaja trajnostno poslovanje ključna konkurenčna prednost. Na tej trditvi temelji tudi Evropski zeleni dogovor, torej set obsežnih sprememb, ki že korenito spreminjajo poslovno krajino. Vsa prijavljena podjetja v natečaj SME EnterPRIZE si po besedah predsednice žirije zaslužijo poklon za prizadevanja pri vpeljavi trajnostnega poslovanja. Nagrajenci pa med njimi izstopajo po že implementiranih trajnostnih rešitvah in začrtanih strategijah za trajnostno delovanje v prihodnosti.

V Bruslju bo Lumar predstavljal Slovenijo

Med najboljšimi slovenskimi podjetji je bil še zanimiv izziv – mednarodna žirija je izbrala podjetje, ki jih je s svojim trajnostnim poslovanjem najbolj prepričalo in se bo predstavilo na zaključni prireditvi SME EnterPRIZE Awards v Bruslju ter postal evropski junak trajnosti skupaj s predstavniki ostalih 9 sodelujočih držav. To bo podjetje Lumar IG. In po čem izstopa? Z različnimi ključnimi ukrepi so dosegli izjemne okoljske rezultate. Leta 2021 so namestili dve sončni elektrarni, s katerima lahko proizvedejo 87 % svoje potrebe po električni energiji in so za 43 % zmanjšali odvisnost od zunanjih dobaviteljev. Poleg tega so v luči energetske učinkovitosti prenovili svojo poslovno stavbo, zaradi česar se je potreba po ogrevanju zmanjšala za 65 %. Natančno spremljajo tudi svoje emisije in so v celoti elektrificirali svoj vozni park za notranjo logistiko ter tudi osebna službena vozila preusmerili na elektriko. Lumar v svojem proizvodnem procesu sprejema krožne modele s ponovno uporabo lesnih ostankov kot sekundarne surovine za ogrevanje in optimizacijo uporabe materialov za zmanjšanje količine odpadkov. Za merjenje trajnosti so sistematizirali svoje dejavnosti in zaveze ter opredelil kazalnike za porabo energije, emisije toplogrednih plinov, ravnanje z odpadki in dobro počutje zaposlenih. Ti kazalniki jim omogočajo spremljanje napredka in ugotavljanje področij za izboljšave. Njihova trajnostna uspešnost je bila prepoznana s certifikati in nagradami, vključno s certifikatom aktivne hiše, certifikatom Passivhaus Institute, znakom EU za okolje, oceno ESG Green Star, nagrado HORUS 2022 za strateško integriteto in pečatom kakovosti v gradbeništvu. V naslednjih petih letih načrtujejo ambiciozne pobude, povezane s trajnostjo. Njihov cilj je še bolj zmanjšati ogljični odtis in do leta 2025 postati ogljično nevtralno podjetje. To vključuje stalen razvoj trajnostnih rešitev v njihovih izdelkih in proizvodnih procesih.

Več informacij tukaj.