Informacijsko in diagnostično središče za varstvo gozdov je servis varstva gozdov

Zakaj se sušijo drevesa v vašem gozdu? Vaš gozd ogrožajo podlubniki? Obstaja nevarnost gozdnega požara ali žledoloma? Odgovore in dodatne informacije o zdravju gozda najdete na spletnem portalu www.zdravgozd.si in v Laboratoriju za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ki se ukvarja z raziskavami, diagnostiko in napovedmi škodljivih dejavnikov za gozdove.

Pri zdravstvenem varstvu gozdov sodeluje več institucij

Poročevalska, prognostična in diagnostična služba za gozdove združuje raziskovalno delo Gozdarskega inštituta Slovenije in operativno delo Zavoda za gozdove Slovenije. Služba zagotavlja stalen nadzor nad zdravstvenim stanjem gozdov, diagnosticiranje vzrokov poškodb ter določanje potrebnih ukrepov za varstvo gozdov. Sodelujemo tudi z osrednjim slovenskim organom za zdravstveno varstvo rastlin.

Podlubniki zaradi podnebnih sprememb predstavljajo največjo grožnjo slovenskemu gozdu

Obvladovanje podlubnikov, ki postaja zaradi podnebnih sprememb in naravnih ujm vse bolj obsežno, je pomembna naloga javne gozdarske službe in lastnikov gozdov. Varstvo gozdov pred podlubniki in drugimi škodljivimi dejavniki je vključeno v redno gospodarjenje z gozdovi s poudarkom na preventivnih ukrepih in večinoma brez uporabe kemičnih sredstev.

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.