Za učinkovito izvedbo gozdarskih del smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije razvili spletni informacijski portal wcm.gozdis.si, ki ponuja izračun stroškov v proizvodnih verigah, oblikovanje lastnih proizvodnih verig in širok nabor podatkov s področja gozdne tehnike. Za enostavnejši dostop do ponudnikov storitev za dela v gozdovih pa je bil razvit portal www.mojgozdar.si s podatki o več kot 1.400 izvajalcih del v gozdovih.

Uvajanje novih tehnologij v slovenski gozdni prostor

Novosti pri rabi gozdarskih tehnologij v Sloveniji je treba vpeljati čim manj obremenjujoče za gozd in naravno okolje. Aktivnosti na področju uvajanja stroj ne sečnje kot ene pomembnejših sprememb v gozdni proizvodnji v zadnjih dvajsetih letih predstavljajo primer dobre prakse. Odločanje o izbiri tehnologije sečnje in spravila lesa v določenem gozdu temelji na strokovni presoji javne gozdarske službe.

Mreža gozdnih prometnic ima svoj informacijski sistem

Za enostavnejše upravljanje gozdnih prometnic smo razvili poseben informacijski sistem, ki je sestavljen iz evidence gozdih cest, gozdnih vlak in protipožarnih presek ter iz modula za vzdrževanje gozdnih cest. Omogočeni so natančno prostorsko lociranje gozdnih prometnic na podlagi snemanja LIDAR, ažurna evidenca obstoječe gozdne infrastrukture in optimizacija izvajanja vzdrževanja gozdnih cest.