Na dolgi rok sta gradnja ali nakup nepremičnine smiselna odločitev, saj gre za naložbo. Odločite se glede na svoje osebne želje in zmožnosti. Gradnja je zahteven projekt, ki ni za vsakogar. Možen je nakup starejših nepremičnin ali novogradenj. Slednje imajo običajno višjo ceno na kvadratni meter, vendar ne gre zanemariti dejstva, da je pri starejših gradnjah pogosto treba marsikaj obnoviti, kar lahko predstavlja nepričakovane skrite stroške, ki podražijo investicijo. Vsekakor si je pri tako veliki odločitvi treba vzeti čas in temeljito pregledati svoje finančne zmožnosti. Ker so te pogosteje kot ne omejene, pri zbiranju lastnih sredstev na pomoč priskoči tudi ožja in širša družina.

Več bank naj vam pošlje ponudbe

Preden se odločite za najem kredita, si vzemite čas in več bankam pošljite povpraševanje. V njem za lažje primerjanje prejetih ponudb navedite isti znesek in ročnost kredita. Bančniki vam bodo glede na vaše želje pripravili ponudbe. Med seboj jih primerjajte, pozorni bodite na to, pod kakšnimi pogoji vas je posamezna banka pripravljena financirati. Ponudba lahko vključuje pogoje, kakršni so prenos poslovanja kreditojemalca na banko, tudi sklenitev življenjskega zavarovanja ali ustanovitev hipoteke. Da pridete do končnega zneska za primerjavo, prištejte še stroške kredita pri posamezni banki. Izberite tisto z najnižjo efektivno obrestno mero ali najnižji skupni znesek, ki ga boste morali odplačati. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so v novem primerjalniku stanovanjskih kreditov med najugodnejšimi ocenili stanovanjski kredit DBS.

Kredit ali hipoteka?

Odločite se lahko za kredit s spremenljivo ali fiksno obrestno mero. Hipotekarni kredit je povsem običajna rešitev, kljub slovesu besede hipoteka, ki marsikoga prestraši. Banka ni nepremičninska agencija in ji ni v interesu imeti v lasti vašega doma. Hipoteka pomeni le to, da banka zavaruje investicijo za primer neodplačevanja kredita. Obenem lahko ustanovitev hipoteke pomeni tudi možnost viškega zneska odobrenega kredita. V primeru težav pri odplačevanju, na primer zaradi dolgotrajne bolezni, izgube službe in podobnega, se najprej obrnite na banko, da boste skupaj poiskali ustrezno rešitev. Ob zaključku hipotekarnega kredita je banka zavezana stranki izdati izbrisno pobotnico. S tem se umakne iz vseh zavarovanj in je skrb glede tega odveč.

Namesto najemnine se odločite za naložbo za prihodnost

V prvi vrsti je vaša bodoča nepremičnina seveda vaš dom, vendar pa nanjo lahko gledate tudi kot na naložbo. Z lastno nepremičnino se namreč izognete mesečnemu plačevanju najemnine, prav tako pa vam bo po zadnjem odplačanem obroku kredita nepremičnina ostala, kar pri najemu ne drži. Pri tem tudi ni zanemarljivo dejstvo, da je po navadi obrok kredita celo nižji mesečni strošek od najemnine. Lastna sredstva kreditojemalca so seveda dobrodošla in lahko vplivajo na lažjo odločitev o financiranju. Vendar se rešitev najde tudi v primerih, ko mladi še nimajo lastnih sredstev. Običajno je, da pri zbiranju lastnih financ poleg že pozabljenih varčevalnih računov ali prodaje starih delnic na pomoč priskoči tudi družina. V Deželni banki Slovenije skrbno proučijo vsako situacijo posebej in lahko strankam omogočijo tudi na primer kombinacijo dveh kreditov. Priporočljivo je, da se stranke oglasijo na razgovoru, kjer jim bodo lahko ponudili ustrezne rešitve.

Akcijsko ponudbo stanovanjskih kreditov Deželne banke Slovenije si lahko ogledate tukaj.