Te dni delodajalci svojim zaposlenim prvič izplačujejo višje minimalne plače. Spomnimo, da se je ta s 1. januarjem 2020 dvignila z 886,63 na 940,58 evra bruto, hkrati pa so po novem iz nje izvzeti dodatki za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje. Ob omenjeni novici so pri trgovskem podjetju Hofer izpostavili, da minimalne plače nikoli niso izplačevali in da bo znesek na januarski plačilni listi njihovih zaposlenih občutno višji. Preverili smo, če je temu res tako.

»Naši sodelavci za svoje delo prejemajo nadpovprečno plačilo v trgovinski panogi, minimalne plače ne izplačujemo.« To je le ena izmed navedb, ki so jo ob decembrski novici dviga minimalne plače izpostavili v trgovskem podjetju Hofer, ki ima v Sloveniji trenutno 87 trgovin. Napovedali so, da bodo v letu 2020 zvišanja plač deležni vsi zaposleni, najbolj občutno pa naj bi se ta povečala prav prodajalcem in sodelavcem v logistiki. Prodajalci naj bi tako po novem za 40 ur/teden prejeli plačilo, ki za kar 70,1 % presega zakonsko določeno minimalno plačo, del zvišanja pa bo predstavljal tudi regres v višini 1.700 evrov. Navedbe smo seveda preverili tudi pri trgovcu, kjer so nam v dokaz posredovali plačilno lestvico zaposlenih v trgovini.

Prodajalec v Hoferju zasluži 1600 evrov bruto

Panožno nadpovprečno plačilo, kot navajajo, tako dokazuje sledeče. V najvišjem plačilnem razredu bo prodajalec za 40 ur/teden zaslužil 1600 bruto, za 30 ur/teden pa bo v najvišjem plačilnem razredu prejel 1200 evrov. Za četrtino krajši delovni čas Hoferjevi prodajalci prejmejo plačilo, ki skoraj za tretjino presega minimalno plačo, predvideno za polni delovni čas.

Hofer prodajalec 30 ur/teden*1.200,00 €
Hofer prodajalec 40 ur/teden*1.600,00 €
Minimalna plača 40 ur/teden v Sloveniji940,58 €

*Bruto plača v najvišjem plačilnem razredu od 1. 1. 2020.

Večstopenjski plačilni model

Pri podjetju poudarjajo, da njihov premišljen plačilni sistem zaposlenim zagotavlja pošteno plačilo. Gre za večstopenjski plačilni model, ki omogoča, da se vsako naslednje leto, do zadnjega razreda, zaposlenim osnovna bruto plača samodejno viša. Tovrsten model omogoča, da so zaposleni vsako leto deležni višjega plačila, ne glede na delovno mesto.

1700 evrov regresa in dodatne ugodnosti

Novost v letu 2020 je tudi višji regres - junija bo podjetje zaposlenim namenil regres v višini 1700 evrov. Tako kot leta do sedaj, bodo konec leta sodelavkam in sodelavcem namenili tudi božičnico. Za spodbudno delovno okolje podjetje skrbi še z brezplačnimi toplimi napitki, ki so zaposlenim na voljo vsak dan, s svežim sadjem in zelenjavo ter z brezplačnimi športnimi aktivnostmi v obliki različnih maratonov in športnih prireditev.

Pogodba za nedoločen čas za nove zaposlene

Stabilnejše pogoje zaposlitve omogočajo tudi s pogodbo za nedoločen čas, ki jo novi sodelavci prejmejo nemudoma ob vstopu v podjetje. Poudarjajo, da zaposlene obravnavajo enakopravno, zato tudi vsi ob vstopu v podjetje prejmejo zaposlitev za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim obdobjem. Prav tako prav vsakemu zaposlenemu pripada še najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 €/dan), maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 €/km), vplačilo v drugi steber pokojninskega zavarovanja in nagrada iz naslova poslovne uspešnosti.

Velik poudarek na zdravju pri delu

Pri trgovcu se zavedajo, da je za zdravje izrednega pomena tudi uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, zato v okviru certifikata Družini prijazno podjetje zaposlenim omogočajo možnost podaljšane neplačane porodniške odsotnosti, saj slovenska zakonodaja omogoča, da lahko matere ostanejo doma še dodatno leto, preden se vrnejo nazaj na delovno mesto. Zaposleni, ki so pri podjetju že več let pa se lahko odločijo tudi za t. i. sobotno delo oziroma Sabbatical, ki jim omogoča daljšo odsotnost z dela, brez spremembe pogodbe o zaposlitvi.