iPROM v sodelovanju z raziskovalno hišo Valicon pripravlja raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, s katero želi preveriti, koliko bodo podjetja namenila za oglaševanje v digitalnih medijih v 2019 ter kaj so ključni dejavniki pri izboru kanalov in snovanju digitalnih oglaševalskih strategij.

Naložbe v digitalno oglaševanje rastejo

Po podatkih raziskave AdEX, ki jo redno izvaja IAB, naložbe v digitalno oglaševanje rastejo na letni ravni med 15 in 20 odstotki. V letu 2017 je bila v Sloveniji zabeležena 18,4-odstotna rast, na evropski ravni pa je v letu 2017 oglaševalski proračun, namenjen digitalnemu oglaševanju, zrasel za 13,2 odstotka, kar je največ v zadnjih šestih letih. Raziskava AdEx Europe* pa je v prvem polletju 2018 zabeležila približno 10-odstotno rast naložb v digitalno oglaševanje na evropskem trgu.

Kakšna je previdena rast investicij v digitalno oglaševanje v 2019?

Sodelujte v raziskavi in pomagajte pri razvoju digitalnega oglaševanja v Sloveniji.

iPROM in Valicon vas vabita, da rešite anketo, ki je popolnoma anonimna, podatke pa skladno z najvišjimi standardi stroke in varovanja zasebnosti obdeluje raziskovalna hiša Valicon. Vsem, ki bodo sodelovali pri izvedbi raziskave in bodo izpolnili spletno anketo, bodo ob zaključku poslali povzetke raziskave.

Raziskavo pa bodo javno predstavili v prvih mesecih leta 2019 v sklopu različnih strokovnih marketinških dogodkov.

*Vir: AdEx Benchmark H1 2018, november 2018, Digital Advertising in Europe, IAB Europe