Spremembam se eni bolj drugi manj uspešno prilagajamo, nihče izmed nas pa si v primeru poškodbe ali bolezni ne želi občutiti poslabšanja stanja oziroma nedostopnosti storitev v javnem zdravstvu. Za že tako obremenjen sistem se zdaj zdi, da zaradi dodatnih omejitev ne bo zmogel več zagotavljati nujnih storitev - preventivnih programov je vse manj, slabša se dostop do zdravstvenih storitev in daljšajo se čakalne dobe.

Foto: Prva osebna zavarovalnica
Foto: Prva osebna zavarovalnica

Na zdravstvene storitve bomo zdaj čakali še dlje

Spremenjeni pogoji dela v javnih zdravstvenih zavodih ob in po razglasitvi epidemije so po mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) povzročili podaljšanje čakalnih dob, saj izvajalci zdravstvene dejavnosti v času epidemije mnogo zdravstvenih storitev niso izvajali.

Zdravstvene težave same po sebi predstavljajo stres tako za bolnika kot njegove najbližje, položaj pa se dodatno poslabša, če hitra razrešitev težav zaradi dolgih čakalnih vrst ni mogoča. S težavami se srečujejo tako bolniki, ki zaradi omejenega dostopa do osebnega zdravnika nimajo možnosti pridobiti diagnoze, ker še niso vključeni v sistem specialistične obravnave, kot tudi bolniki, ki napotnico na specialistično obravnavo že imajo.

Na nas je, da poskrbimo za svoje zdravje

Da bi pokrili svojo potrebo po zdravstveni varnosti, se lahko obrnemo na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. V Sloveniji imamo dobro razvito zasebno, samoplačniško zdravstveno mrežo, vendar pa so njihove storitve za mnoge težje dostopne, saj predstavljajo finančno obremenitev posameznikovega razpoložljivega dohodka. Visoki stroški nastanejo predvsem v primerih, ko nam zdravje zagode do te mere, da v kratkem časovnem obdobju potrebujemo različne specialistične preglede oziroma nam je določena vrsta zdravstvene storitve predpisana večkrat.

Z zavarovanjem brez visokih stroškov hitro do zdravnika

Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze in zdravljenja že danes lahko pravočasno poiščemo storitve, kakršno je dodatno zdravstveno zavarovanje. S sklenitvijo enega ali kombinacije več zavarovalnih kritij sebi in svojim najbližjim lahko bistveno olajšamo neprijeten položaj za primer novonastale bolezni ali poškodbe, za kritje nastalih stroškov zdravstvenih storitev pa poskrbi zavarovalnica.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ponuja celovito rešitev vsem od 15. leta do 64. leta starosti in je hkrati na voljo tudi otrokom od 5. leta starosti, je zavarovanje PRVA Zdravje. Krije stroške specialističnih storitev iz kar 22 področij nenujnih ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi, iz 10 različnih področij medicine in rehabilitacijo po bolezni ali poškodbi (fizioterapija, delovna in protibolečinska terapija).

Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev PRVA Zdravje vključuje 340 uveljavljenih strokovnjakov na preko 100 lokacijah po vsej Sloveniji. Naročanje je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zagotovljena čakalna doba na zdravstveno storitev? Do največ 10 delovnih dni, medtem ko so v Prvi osebni zavarovalnici od aprila 2018 do maja 2020 beležili povprečno čakalno dobo le 3,41 dneva.

Prva zdravje je z vami na celotni poti zdravljenja

Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje Specialisti zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev iz 22 področij medicine. Standardni paket krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in preprostih ter nekaterih zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Z Nadstandardnim paketom je do zdravnika specialista mogoč dostop tudi brez napotnice osebnega zdravnika. V enem letu je možno uporabiti 3-4 specialistične obravnave.

Kritje Operativni posegi pokriva stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. S tem se je možno ogniti stroškom v višini tisoč evrov in več, ki bi jih za opravljene posege plačali v zdravstvenih ustanovah, kjer posege opravljajo samoplačniško. Na voljo so posegi iz 10 različnih področij medicine: očesna kirurgija, otorinolaringologija, gastroenterologija, proktologije, abdominalna kirurgija, urologija, žilna kirurgija, ortopedija, plastična in rekonstrukcijska kirurgija in ginekologija.

S kritjem Rehabilitacije lahko v enem zavarovalnem letu uporabite 6 obravnav različnih vrst rehabilitacije, iz področij fizioterapije, delovne terapije in protibolečinske terapije, ki pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu (30, 45 ali 60 minut), 35 različnih postopkov 60-minutne delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.

Zavarovanje PRVA Zdravje lahko sedaj sklenete enostavno prek spleta, že od 7,27 € mesečno, na zdravje.prva.si. Tudi vsa ostala zavarovanja in storitve Prve osebne zavarovalnice so vam na voljo na daljavo. Več informacij www.prva.si in na 080 88 08.