V okviru Kompetentne Slovenije vas vabimo na brezplačno delavnico Vodenje ali manipulacija?, ki jo bo izvedel priznani nemški coach Werner Katzengruber. Na dvodnevni e-delavnici boste spoznali Transolucijsko metodo, ki je odlično orodje za izboljšanje medčloveških odnosov za uporabo v poslovnem in zasebnem življenju.

Smo na prelomnici preobrazbe v postindustrijsko dobo. Načini, kako bomo delali jutri, se začenjajo že danes in zahtevajo, da vodje radikalno premislijo o tem, kako vodijo. Dodatno na to vplivajo še demografske spremembe in digitalizacija. Pojavljajo se nove oblike dela in novi poslovni modeli, ki vodje postavljajo pred posebne izzive. Prav zato je razumevanje nove vloge vodij, in njihovega vpliva na odnos med vodjo in zaposlenim, eno ključnih vprašanj. S spreminjanjem delovnega okolja, se spreminjamo tudi ljudje in naš odnos do dela. Ravno zato je temeljno razumevanje človeške psihe, v kontekstu dela in delovnega okolja, za vodje ključno.

Razvoj kompetenc ter stalno usposabljanje zaposlenih sta ena od ključnih nalog vsakega delodajalca, če želi podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe. Tega se zavedamo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, kjer preko programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) povezujemo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvoj kadrov. Vključena podjetja lahko pridobijo sredstva za izobraževanje in usposabljanje za zaposlene. Od 2010 dalje je sklad sofinanciral nastanek že 46 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, vključenih pa je že več kot 1000 slovenskih podjetjih, ki so realizirala več kot 84.000 vključitev v raznolika usposabljanja.

Po nova znanja na delavnice Kompetentne Slovenije

Usposabljanja v Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov so v veliki večini namenjena konzorciju podjetij, zato kot dopolnitev izvajamo program Kompetentna Slovenija, kjer organiziramo brezplačne delavnice, namenjene posameznikom, ki si želijo novodobnih poslovnih znanj in veščin. Delavnice pokrivajo širok nabor tem, izvajajo jih vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki po celotni Sloveniji.

Werner Katzengruber. Foto: KHD Skupina d.o.o.
Werner Katzengruber. Foto: KHD Skupina d.o.o.

10. in 11. septembra 2020 boste imeli edinstveno priložnost, da spoznate enega izmed najboljših osebnostnih coachev v Evropi, v Nemčiji razglašenega za osebnostnega coacha številka 1, g. Wernerja Katzengruberja. Werner Katzengruber je svetovalec, izvršni coach, podjetnik, docent, govorec in avtor. Razvil je Transolucijsko metodo in usposablja coache, trenerje, svetovalce, strokovnjake in vodstveni kader na svojem Transolucijskemu inštitutu. Osebno svetuje vodilnim nemškim politikom, med njegovimi številnimi referencami pa so izjemna podjetja, kot so: Allianz, Deutsche Bahn AG, eBay, Microsoft, ProSieben, Sat.1, ZDF.

Ustvarite prihodnost na novo s Transolucijsko metodo

Podjetja umirajo, ker se ne morejo osvoboditi svojih starih vzorcev. Skušajo preživeti s strategijo "več istega", vendar večinoma neuspešno. Poznamo nešteto primerov neuspehov vodstva, ki so poskušali popeljati v prihodnost nekoč uspešna podjetja. Za premik, spremembo potrebujemo nova orodja. Najpomembnejše orodje za usmerjanje ljudi ostaja komunikacija, a mnogi stari načini komunikacije so postali neuporabni in jih je treba zamenjati.

Transolucijska metoda, ki jo bo na e-delavnici predstavil g. Katzengruber, je v prvi vrsti miselni model, miselni konstrukt, ki povezuje med seboj dva nivoja oziroma realnosti. Prvo realnost imenujemo realnost prvega reda, kjer gre za gola dejstva, številke, podatke, kar v resnici obstaja. Druga realnost, oziroma kot jo imenujemo realnost drugega reda, pa zajema čustva. Ta čustva sprožijo v ljudeh ponovno reakcijo, ponovitev nekega vedenja in tako nastanejo vzorci. Vzorci ne nastajajo samo tukaj in danes, vzorci imajo tudi preteklost. Torej ne delamo le na teh dveh realnostih, temveč delamo tudi s preteklostjo, s sedanjostjo in prav tako pogledamo, kako ta dva prostora, torej prostor izkušenj in prostor spoznanj, vplivata na prihodnost. Gre za spremembe. Vendar ne gre zgolj zato, da se počutimo bolje, oziroma drugače, ali da stvari naredimo drugače, temveč gre za to, da te stvari naredimo merljive.

Kako sestaviti vrhunski tim?

Transolucijska metoda vam ponuja široko paleto novih znanj, modelov in tehnik, s katerimi lahko ustvarjate uspešno prihodnost. S to metodo se boste naučili socialnih tehnik, s katerimi boste na tej poti vodili svoje zaposlene. Nenazadnje, preživetje podjetja bo bolj kot kdaj koli prej odvisno od kakovosti in lojalnosti zaposlenih. Zmagovalci bodo le tisti, ki so fleksibilni in, ki so sposobni hitrih sprememb. Za to pa potrebujete visoko kvalificirane vodje, ki so sposobni oblikovati in voditi raznolike vrhunske ekipe. Prav to je ena njihovih osrednjih nalog. Ob tem je pomembno znati prepoznati talente pri posameznikih in jih povezati z ustreznimi nalogami in odgovornostmi, to je prav poseben izziv pri oblikovanju ekip.

Še več pa boste zvedeli na e-delavnici. Prijavite se še danes: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/10-11-september-2020-voditeljstvo-ali-manipulacija

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije

Kreativno razmišljanje, Mina Černe9. 9. 2020Ljubljana
Čustvena inteligenca na delovnem mestu, Jasna Štamcar in Alex Gregorič10. 9. in 11. 9. 2020Slovenska Bistrica
Generational Diversity In the Workplace, dr. Tim Elmore16. 9. 2020e-usposabljanje
Digitalni detox, Zinka Kosec17. 9. 2020Ajdovščina

Seznam delavnice sproti posodabljamo, celoten seznam delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate tukaj.

Vabljeni!

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.