V Sloveniji gozdarsko izobraževanje poteka na vseh ravneh. Oddelek za gozdarstvo na biotehnični fakulteti je edina institucija, ki v Sloveniji izvaja študijske programe za izobraževanje gozdarskih kadrov na visokošolski strokovni, univerzitetni in podiplomski ravni. Gozdarsko srednješolsko izobraževanje v Sloveniji izvajata Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ter Srednja lesarska šola Maribor, višješolsko strokovno izobraževanje na področju gozdarstva in lovstva pa izvaja Višja strokovna šola Postojna.

Mednarodno sodelovanje in izmenjava izkušenj

Strokovnjaki javne gozdarske službe so močno vpeti tudi v mednarodno sodelovanje, ki zagotavlja izmenjavo izkušenj in prenos dobrih praks. Najpogostejša oblika sodelovanja so mednarodni razvojni projekti, strokovne ekskurzije in mednarodni sporazumi (16+1: Kitajska, Rusija, Ukrajina, Švedska). Vključeni smo tudi v številna združenja in povezave (npr. ProSilva), sodelujemo pa tudi z gozdarskim sektorjem drugih držav in mednarodnih organizacij, kot so FAO, Evropski gozdarski inštitut (EFI) in IUFRO.

Z raziskavami odkrivamo in pojasnjujemo čarobnost gozda

Raziskave na področju gozdov in gozdarstva potekajo predvsem na Gozdarskem inštitutu Slovenije in na gozdarskem oddelku biotehnične fakultete. Raziskave potekajo v okviru nacionalnih ter mednarodnih projektov. V raziskave se aktivno vključuje tudi Zavod za gozdove Slovenije. Bogastvo znanja, pridobljenega s projekti v zadnjih 25 letih, se izraža tudi v bogati bibliografiji raziskovalcev in sodelavcev v projektih, ki je v veliki meri dostopna v sodobno opremljeni gozdarski knjižnici.