Foto: Porsche Slovenija
Foto: Porsche Slovenija

1. Kaj se bo v povezavi s sončnimi elektrarnami spremenilo 1. 1. 2024?

Z letom 2024 se ukinja sistem neto meritev, ki je bil doslej na voljo fizičnim osebam in malim poslovnim odjemalcem pri postavitvi sončnih elektrarn (s priključno močjo do 43 kilovatov).

Da bo za vašo sončno elektrarno v celotnem času njenega delovanja veljalo finančno najugodnejše obračunavanje po sistemu neto meritev, je vlogo za izdajo soglasja za postavitev in priklop na omrežje treba oddati do vključno 31. 12. 2023, elektrarna pa mora biti nato postavljena do konca leta 2024.

Ujemite rok za obračunavanje po finančno najugodnejšem sistemu neto meritev. Pri znamki MOON zagotavljajo, da bodo vašo vlogo za soglasje pripravili najkasneje v treh tednih* po tem, ko boste stopili v stik z njimi. Storite to in pomagali vam bodo prehiteti nova pravila, ki dražijo vašo investicijo. Oddajte povpraševanje TUKAJ.

2. Kaj sploh je sistem neto meritev?

Gre za trenutno veljavni način obračunavanja električne energije za objekte z lastno samooskrbno sončno elektrarno. Vaša sončna elektrarna je priključena na omrežje, in kadar je njena proizvodnja večja od porabe v objektu, presežek elektrike oddaja v omrežje. Kadar pa so potrebe v objektu večje od trenutne proizvodnje, električno energijo pridobite iz omrežja. Razlika se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi meritev dvosmernega števca. Distributer vam zaračuna morebitno porabo, ki presega v omrežje oddano energijo, za ta del porabe (in samo zanj) pa plačate tudi omrežnino.

3. Kako se bo obračunavalo po novem?

To še ni povsem jasno. Vladna uredba določa, da mora biti zaračunavanje omrežnine nediskriminatorno. To pomeni, da jo boste morali plačati za vso elektriko iz omrežja, ki jo boste porabili, ne glede na to, koliko električne energije boste s svojo elektrarno oddali v omrežje. Po trenutnih informacijah bo obračun mesečni. V tem primeru bo večina lastnikov sončnih elektrarn v zimskih mesecih doplačevala elektriko, v poletnih pa imela presežke.

Ali bo omrežnino treba plačevati tudi za električno energijo, ki jo boste oddali v omrežje, še ni definirano, enako tudi ne, kako bo z odkupom presežka elektrike, oddane v omrežje.

4. Torej se bo zaradi novega načina obračunavanja podaljšal čas, v katerem se bo povrnila investicija v sončno elektrarno?

Da. Čeprav podrobnosti novega sistema obračunavanja po ukinitvi net meteringa še niso v celoti znane, pa je to že jasno, da se vam bo investicija v sončno elektrarno po novem načinu povrnila kasneje kot po trenutno veljavni shemi neto meritev. Strošek same sončne elektrarne se pri tem ne spreminja in ne vpliva na povrnitev investicije. Ključna je cena, ki jo boste plačevali elektrooperaterju za:

  • prav vso elektriko, prevzeto iz omrežja (prej samo za razliko med prevzeto in oddano);
  • omrežnino za vso prevzeto električno energijo (prej samo za razliko med prevzeto in oddano).

Strankam, ki razmišljajo o lastni sončni elektrarni, se torej resnično izplača pohiteti in sprožiti ustrezne postopke, s katerimi si bodo zagotovile obračunavanje po sistemu neto meritev. Ključnega pomena je, da do konca leta 2023 vložite vlogo za soglasje.

5. Kako vem, ali se mi sončna elektrarna sploh izplača?

Ocenjujemo, da se investicija v sončno elektrarno po trenutno veljavnem sistemu neto meritev izplača vsem, katerih letna poraba je večja od 5000 kilovatnih ur oziroma mesečno za elektriko plačujejo 50 evrov ali več.

Mesečni račun za elektriko bo po izgradnji sončne elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči ter prispevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektropriključka in ga plačujete že zdaj, tudi če ne porabite prav nič električne energije. Razlika med v omrežje oddano in iz omrežja porabljeno elektriko pa se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi meritev dvosmernega števca.

V povprečju se tako investicija v domačo sončno elektrarno po sistemu neto meritev povrne v osmih do desetih letih, kar je odvisno od velikosti sončne elektrarne (večja ko je, nižja je cena na kilovat) ter seveda vaše porabe in cene električne energije iz omrežja. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj trideset let.


6. Zakaj je treba postopek začeti čim prej, če je vlogo za soglasje mogoče oddati do konca leta?

Da je mogoče vlogo sploh izpolniti z vsemi zahtevanimi podatki, je potrebno nekaj časa. Vse potrebne podatke dobijo pri znamki MOON po strokovnem ogledu vašega objekta, na podlagi katerega zasnujejo sončno elektrarno, ki je prilagojena vam in vašim potrebam. Svetujejo, da čim prej stopite v stik z njimi, in pomagali vam bodo prehiteti nova pravila, ki dražijo vašo investicijo. Zagotavljajo namreč, da bodo vašo vlogo pripravili najkasneje v treh tednih* po tem, ko boste stopili v stik z njimi. Tako boste vlogo lahko še pravočasno oddali.

Oddajte povpraševanje čim prej TUKAJ ali pokličite 080 88 46.

Foto: Porsche Slovenija
Foto: Porsche Slovenija

7. Zakaj bi za partnerja v procesu postavitve sončne elektrarne izbrali ravno MOON?

Znamka MOON je del uveljavljenega podjetja Porsche Slovenija, ki na slovenskem tržišču deluje že trideset let. Njihovi izkušeni strokovnjaki vam bodo stali ob strani pri prav vseh korakih, od zasnove sončne elektrarne do priprave vse potrebne dokumentacije, pridobitve soglasij in dovoljenj, postavitve, priključitve na sistem ter vzdrževanja.

Niste našli vseh odgovorov?

Vas zanima, koliko vas bo stal ves postopek do vložitve vloge za soglasje, kaj se zgodi, če vam vlogo zavrnejo, in kakšne možnosti imate po tem? Se sprašujete, kako dolga je pričakovana življenjska doba sončne elektrarne in kakšni stroški so povezani z vzdrževanjem? TUKAJ boste našli konkretne odgovore na ta in številna druga vprašanja.

* Velja v primeru takojšnjega naročila in potrditve termina ogleda (t. i. home check) po prejemu informativne ponudbe, takojšnje potrditve ponudbe po ogledu in takojšnjega podpisa pogodbe o nakupu sončne elektrarne po prejemu. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka na več kot tri tedne v primeru višje sile. Upoštevana bodo povpraševanja, ki bodo oddana najkasneje do 1. 12. 2023.