Medved, volk in ris so v evropskem merilu ogrožene vrste, obenem pa so za ljudi, ki z njimi sobivajo, lahko konfliktne. V Sloveniji smo vzadnjih letih številne izkušnje in znanja za boljšeupravljanje velikih zveri pridobili z vodenjem različnih projektov, med katerimi še posebej velja izpostaviti velike projekte evropskega mehanizma LIFE: Slowolf, LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx.

Foto: Matej Vranič, LIFE Lynx
Foto: Matej Vranič, LIFE Lynx

Strokovno načrtovanje odvzema velikih zveri je odgovorna naloga

S pomočjo odvzema uravnavamo številčnost in prostorsko razširjenost velikih zveri, s čimer pomembno vplivamo na strpnost ljudi do teh konfliktnih vrst. Zavod za gozdove Slovenije vsako leto na osnovi podatkov različnih oblik monitoringa, podatkov o intervencijah zaradi težav z velikimi zvermi, cenitvah škod zaradi velikih zveri ipd. pripravi izhodišča za načrtovanje odvzema velikih zveri.

Intervencijska skupina pomaga zagotavljati občutek varnosti ljudi glede velikih zveri

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi na območju velikih zveri je država ustanovila intervencijsko skupino za primere težav z velikimi zvermi v poseljenih okoljih, ki deluje v okviru Zavoda za gozdove Slovenije. Združuje 17 članov, ki so razdeljeni v tri področne skupine. Člani stiske ljudi najpogosteje rešujejo preko telefonskih pogovorov, za zahtevnejše primere pa je potrebno tudi ukrepanje na terenu.