Foto: Bisnode
Foto: Bisnode

Kako se lahko izognete napačnim in tveganim poslovnim odločitvam, ki bi vaše podjetje vodile v neuspeh ali celo propad?

Redno preverjajte tako nove kot tudi obstoječe poslovne partnerje v Bisnode in Dun & Bradstreet rešitvah in obenem bodite pozorni na spremenljive kazalnike oz. ocene, med katerimi je zelo pomemben plačilni indeks, ki je najhitrejši indikator tveganja, dnevno ažurirana dinamična bonitetna ocena, ki dnevno zaznava verjetnost blokade TRR in dnevno ažurirana ocena Failure Score, ki za 12 mesecev vnaprej predvideva negativne poslovne dogodke na trgu.

Pred tveganji pa se dodatno zavarujte tudi tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti, saj je le-ta pokazatelj stabilnosti in trajnosti poslovanja, kar je še posebej pomembno v negotovih časih.

Velik pomen mednarodno priznanega certifikata pri prepoznavnosti na tujih trgih

Ključno vlogo za uspešnost poslovanja v novih razmerah ima prilagodljivost podjetja in preusmeritev na nove, globalne trge. Ažurni globalni podatki in dragoceni vpogledi v poslovanje potencialnih partnerjev na tujih trgih ter pridobljeni certifikat bonitetne odličnosti vam lahko zagotovijo nove stranke, partnerje in dobavitelje, hkrati pa z njim izkazujete kvaliteto poslovanja, zaupanje in ugled v mednarodni poslovni skupnosti.

Certifikat bonitetne odličnosti podjetju olajša mednarodno poslovanje, saj z njim trgu sporoča, da dosega najvišje standarde trajnostnega poslovanja, zanesljivost glede plačilne sposobnosti in dobave ter kakovost izdelkov in storitev, kar je ključnega pomena v globalno negotovih časih. Le kdo ne bi želel sodelovati s takšnim podjetjem?

»Poslujemo skoraj izključno v tujini. Kot majhnemu podjetju iz majhne dežele, ki ni poznana, nam mednarodno priznan certifikat ogromno pomeni pri prepoznavnosti in zaupanju, saj naša branža temelji na zaupanju. S certifikatom tako narediš velik korak naprej,« je povedal Peter Kosin iz podjetja INEA d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2020.

Foto: Bisnode
Foto: Bisnode

Več kot 98 % certificirancev odličnosti v letu 2020 brez blokad TRR

Vsa certificirana podjetja sodijo v sam vrh najboljših pravnih subjektov in zato poslovanje z njimi predstavlja zelo nizko stopnjo tveganj. Bonitetno odlična podjetja imajo večjo verjetnost, da bodo uspešno nadaljevala poslovanje tudi po koncu gospodarske krize, medtem ko so podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami bolj izpostavljena tveganjem.

Aktualna Bisnode analiza certificiranih podjetij je namreč pokazala, da je več kot 98 % certificiranih podjetij za leto 2019 tudi v letu 2020 uspešno poslovalo - kljub krizi podjetja niso imela nobene blokade TRR. Certifikat se je tako tudi v kriznih časih izkazal kot zanesljiv instrument pri merjenju kondicije poslovnega subjekta.

Certifikat bonitetne odličnosti potrjuje nadpovprečno poslovanje

Ko certificirana podjetja primerjamo s povprečjem slovenskega gospodarstva, ugotovimo, da so bila v vseh kazalnikih bolj uspešna in učinkovita.

Povprečna dobičkonosnost poslovanja certificirancev je v letu 2019 znašala 6,6 %, medtem ko je bila v gospodarstvu 4,4 %, kar pomeni, da so ustvarjeni dobički certificirancev manj volatilni in manj podvrženi zunanjim gospodarskim dejavnikom, kot to velja za ostalo gospodarstvo. Stalnost pri doseganju dobičkov je torej pri certificirancih višja kot v gospodarstvu.

Tudi vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva odlično stanje pri certificirancih, ki tako več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (58 %) in manj z zadolževanjem, kot to velja za gospodarstvo (49 %).

Tudi učinkovitost poslovanja, ki jo lahko merimo kot obrat sredstev (višina ustvarjenih prihodkov glede na razpoložljiva sredstva), je pri certificirancih znašala 112,5 %, v gospodarstvu pa le 0,99 %. Ali zapisano drugače, z enim evrom sredstev ustvarijo v analiziranih podjetjih 1,12 evra prihodkov, v gospodarstvu pa malo pod evro prihodkov. Nadpovprečnost poslovanja se kaže tudi pri prihodkih, dobičku in dodani vrednosti na zaposlenega, kjer slednja za certificirana podjetja znaša 52.315 €, medtem ko slovensko povprečje znaša 46.470 €.

Certificirana podjetja so prav tako za vzgled pri plačilni disciplini, saj v povprečju plačujejo pred valuto, za razliko od povprečja v slovenskem gospodarstvu, kjer je zamuda do sedem dni.

V »klubu odličnjakov« le 15,1 % slovenskih podjetij

S certifikatom bonitetne odličnosti podjetja stopijo v »klub slovenskih odličnjakov«, kjer se po aktualni Bisnode raziskavi nahaja le 15,1 % podjetij z nadpovprečno kakovostjo poslovanja. Med njimi se v najvišje razrede bonitetne odličnosti, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča kar preko 12,8 % podjetij. Srebrno odličnost tako dosega 6,9 % podjetij, Zlato odličnost 4,5 % in Platinasto odličnost 1,4 % slovenskih podjetij, medtem ko je v najvišjem razredu (AAA) 0,2 % podjetij, v višji razred (AA) se uvršča 0,5 % podjetij, 1,6 % pa v visok razred (A).

S certifikatom bonitetne odličnosti se na domačem in mednarodnih trgih izkažite kot ugledno in zaupanja vredno podjetje, s pomočjo ažurnih in kvalitetnih globalnih podatkov v Bisnode in Dun & Bradstreet rešitvah pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano in vaša rast čim bolj varna in uspešna.

Preverite tukaj, ali se tudi vaše podjetje uvršča med najboljše in najbolj stabilne slovenske subjekte in se tako izkažite kot ugledno, stabilno in trajnostno podjetje.