Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod za gozdove Slovenije vseskozi poudarjata nujnost spoštovanja Gozdnega bontona. Ta pod geslom »Skrbno z gozdom!« v okviru desetih točk obiskovalce gozdov posebej opozarja, da smo v gozdu gostje gozda in njegovega lastnika.

Foto: MKGP
Foto: MKGP

Gozd nam zagotavlja številne dobrine

Z gozdovi torej ravnajte spoštljivo. Zavedajte se, da si preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

Z gozdovi se gospodari trajnostno, sonaravno in večnamensko

Strokovnjaki skupaj z lastniki gozdov, gospodarijo z gozdovi trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:

  • Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika.
  • Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo.
  • Doživljam ga z vsemi čutili.
  • Upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, zapisana v Gozdnem bontonu, v predpisih in na informativnih tablah ali pa posredovana od gozdarjev in lastnikov gozdov.