Leta 2017 je bil uspešno zaključen vpis gozdnih rezervatov Snežnik-Ždrocle in Pragozd Krokar, ki sta del skupinske svetovne dediščine »starodavni in prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope«, na seznam svetovne naravne dediščine pri Unescu. Vpis na ta seznam je veliko priznanje slovenskim gozdarjem, ki so iz generacije v generacijo uspeli ohranjati te predele gozdov nedotaknjene.

Naravno in kulturno dediščino v gozdovih varujemo ob rednem gospodarjenju

Varovanje naravne in kulturne dediščine v gozdovih je vključeno v redno gospodarjenje z gozdom. Kar 47 % naravnih vrednot in več kot 21 % objektov kulturne dediščine leži v gozdu. Vsebine varovanja naravne in kulturne dediščine so tako vključene v gozdnogospodarske načrte. S takšnim pristopom bistveno prispevamo k ohranitvi teh pomembnih naravnih in kulturnih zakladov Slovenije.

Oglarstvo je pomemben element slovenske kulturne dediščine

Dediščina gospodarjenja z gozdom in predelave lesa je tudi kulturna vrednota, ki se je gradila in prenašala skozi zgodovino. Pomemben element slovenske kulturne dediščine je tudi oglarstvo, ki obsega pridobivanje lesnega oglja in z njim povezane posebne veščine in znanja. Danes se oglarstvo ohranja in ponovno oživlja zaradi zavestne skrbi gozdarskih institucij, turističnih društev ter posameznikov.