Teden gozdov v Sloveniji obeležujemo že več kot 40 let. Ob tednu gozdov, ki je vsako leto zadnji teden v maju, z vrsto prireditev in dogodkov institucije ter organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski gozd, opozorijo na pomen gozda za blaginjo ljudi in celotne družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja s to dediščino prejšnjih generacij.

Ozaveščenost raste skupaj z gozdom

Ozaveščanje o pomenu gozdov prispeva k uresničevanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. V ta namen organiziramo popularizacijske aktivnosti za vse družbene skupine po celi Sloveniji. Količina izvedenih aktivnosti in pozornost javnosti v zadnjih 25 letih vztrajno rasteta – v letu 2018 smo za različne ciljne skupine izvedli več kot 725 različnih dejavnosti za popularizacijo gozdov, ki se jih je udeležilo več kot 300.000 udeležencev.

Učenje mladih o gozdovih je ključnega pomena za prihodnost

Ozaveščanje ter izobraževanje otrok in mladine je ključnega pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje generacije. Posebej pomembne za prihodnost gozdov in družbe so aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino, bolj znane pod imenom gozdna pedagogika, ki se jih vsako leto udeleži več kot 15.000 otrok. Pri aktivnostih gozdne pedagogike uporabljamo metode izkustvenega učenja.