V okviru Kompetentne Slovenije vas v septembru vabimo na vrhunski brezplačni delavnici z dr. Timom Elmorjem, najbolje prodajanim avtorjem, mednarodnim govorcem, ki trenira profesorje, trenerje, voditelje in starše generacij Y in Z, in Nilimo Bhat, govorko, avtorico in svetovalko na področju vodenja, uravnoteženosti spolov in dobrega počutja. Delavnici bosta ponudili odgovore na generacijsko raznolikost na delovnem mestu in nas naučili sprejemati žensko in moško moč ter jo uporabiti pri vodenju.

Generacijska raznolikost je lahko velika prednost

Pričakovana življenjska doba se daljša, skoraj vsak peti Slovenec je starejši od 65 let, do leta 2050 pa je pričakovati, da bo vsak drugi Slovenec starejši od 65 let, kaže nedavno objavljeno poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Glede na poročilo se neenakosti povečujejo iz generacije v generacijo. Slovenija je ena najhitreje starajočih se družb. Upad rodnosti in podaljševanje življenjske dobe se že odražata na trgu delovne sile in v podjetjih samih. Spreminja se tudi razmerje med mlajšimi in starejšimi na delovnem mestu. V takšnih okoliščinah medgeneracijsko sodelovanje in vodenje postajata nuja, kar prinaša tudi veliko koristi, kot so izmenjava izkušenj in spoznanj, učenje, pomoč, ohranjanje in širjenje socialne mreže in podobno.

Dr. Tim Elmore. Foto: Growing Leaders
Dr. Tim Elmore. Foto: Growing Leaders

16. septembra 2020 boste imeli edinstveno priložnost, da preko e-usposabljanja spoznate dr. Tima Elmorja, strokovnjaka na področju razvoja vodij. Interaktivna in zanimiva delavnica bo ponudila različnim generacijam znanje o tem, kaj pripadniki posameznih generacij cenijo, kako z njimi najbolje komunicirati ter kaj morajo in česa ne smejo voditelji storiti, da se povežejo z vsakim, da skupaj sodelujejo kot ekipa, ki deluje zelo uspešno.

Dr. Tim Elmore je direktor neprofitne organizacije, ki je sodelovala z več kot 8.000 šolami, univerzami in podjetji v 68 državah po svetu z namenom boljšega povezovanja in usposabljanja prihajajočih generacij. Sodeluje v skupini govornikov Growing Leaders in njegove glavne teme vključujejo uvajanje t.i. milenijcev v delovno okolje, privabljanje in zadržanje prihajajočih generacijskih talentov v organizacijah in generacijsko raznovrstnost. Vodi delavnice o razumevanju osebnostnih tipov z namenom ustvarjanja močnih organizacijskih in ekipnih kultur.

Prijavite zbiramo tukaj: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/1692020-generacijska-raznolikost-na-delovnem-mestu

Zdravo ravnovesje ženske in moške moči za celovitejše vodenje

29. septembra 2020 pa boste imeli priložnost spoznati Nilimo Bhat. Nilima Bhat bo na e-usposabljanju predala bogate izkušnje iz vodenja v globalnih podjetjih in svetovanja multinacionalkam kot sto Tata Consultancy Services, Etsy, Societe Generale Bank, Microsoft, Vodafone in skupina YPO.

Nilima Bhat je govorka, moderatorka, trenerka na področjih osebnega mojstrstva, vodenja, enakosti spolov in dobrega počutja. Je tudi aktivna podpornica zavestnega kapitalizma in ženskega mednarodnega povezovanja (WIN) in deluje v odboru Peace Through Commerce in MixR. S 30-letnimi izkušnjami v globalnih podjetjih, svojim strankam pripravlja izobraževanja na področju zdravja in trajnostnega uspeha.

Nilima Bhat. Foto: osebni arhiv
Nilima Bhat. Foto: osebni arhiv

Po mnenju Nilime Bhat je naša trenutna enostranska predstava o moči voditelja temeljni vzrok številnih sodobnih težav, vključno s socialnim zlomom, degradacijo okolja, epidemijo stresa in depresije na delovnem mestu. Na e-usposabljanju boste spoznali model za voditelje prihodnosti, ki sta ga skupaj z Rajem Sisodio (soustanoviteljem Zavestnega kapitalizma) orisala v knjigi Shakti Leadership. Model zagovarja vodenje s polno močjo, zato vnaša manjkajoči ženski arhetip. Tako bo vodenje, za katerega tradicionalno velja, da je rezervirano za moške, lahko postalo generativno, sodelovalno, ustvarjalno, empatično. V indijski jogijski tradiciji so te lastnosti povezane s Shakti, neomejenim virom ustvarjanja, živosti in preobrazbe, ki spodbuja vse.

Vabljeni na delavnico, kjer se boste spoznali ključne mejnike na razvojni poti v celostne voditelje, se naučili sprejemati žensko in moško moč ter ju uporabiti pri vodenju, ohranjati notranjo držo in fleksibilnost med svojimi moškimi in ženskimi sposobnostmi.

Prijavite se še danes: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/29-9-2020-heroic-journey-leaders-future

Po nova znanja na delavnice Kompetentne Slovenije

Razvoj kompetenc ter stalno usposabljanje zaposlenih sta ena od ključnih nalog vsakega delodajalca, če želi podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati se na spremembe. Tega se zavedamo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, kjer preko programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) povezujemo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvoj kadrov. Vključena podjetja lahko pridobijo sredstva za izobraževanje in usposabljanje za zaposlene. Od 2010 dalje je sklad sofinanciral nastanek že 46 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, vključenih pa je že več kot 1000 slovenskih podjetjih, ki so realizirala več kot 84.000 vključitev v raznolika usposabljanja.

Usposabljanja v Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov so v veliki večini namenjena konzorciju podjetij, zato kot dopolnitev izvajamo podprogram Kompetentna Slovenija, kjer organiziramo brezplačne delavnice, namenjene posameznikom, ki si želijo novodobnih poslovnih znanj in veščin. Delavnice pokrivajo širok nabor tem, izvajajo jih vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki po celotni Sloveniji.

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije

Mesec oktober in november bosta namenjena vsebinam digitalizacije in spletnega marketinga. V tem sklopu bomo organizirali delavnice o Google, Linkedin in Facebook oglaševanju, o digitalnem marketing ipd. V mescu decembru pa bo tema skrb za lastno dobro počutje in zdravje. Seznam delavnice sproti posodabljamo, celoten seznam delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate na https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018.

Vabljeni!

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.