Svetovni dan voda poteka pod geslom Voda za vse - ne prezrimo nikogar.  Foto: Pixabay
Svetovni dan voda poteka pod geslom Voda za vse - ne prezrimo nikogar. Foto: Pixabay

Leta 1993 je Generalna skupščina ZN-a razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela svetovno javnost opomniti na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z vodnimi zalogami.

Glavna tema letošnjega svetovnega dneva voda je Voda za vse ‒ ne prezrimo nikogar. Združeni narodi ob tej priložnosti poudarjajo možnosti dostopa do čiste pitne vode in do ustreznih sanitarij za vse ljudi, kar je tudi eden izmed svetovnih ciljev trajnostnega razvoja: do leta 2030 vsem zagotoviti tako dostop do pitne vode in sanitarne ureditve kot tudi trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

V Sloveniji smo pravico do pitne vode leta 2016 zapisali v ustavo, a kljub temu okoli 130.000 Slovencev še vedno ne ve, kakšno vodo pije, so opozorili strokovnjaki ta teden. Gre za posameznike, ki nimajo dostopa do javnega vodovoda in se z vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij.

Oskrba z vodo v Sloveniji je ena najbolje urejenih javnih služb, menijo v Zbornici komunalnega gospodarstva. Pitje vode iz pipe je bolj zdravo in do okolja prijaznejše kot uživanje vode iz plastenk, zato so v slovenskih komunalnih podjetjih tudi pripravili pobudo Voda iz pipe, katere cilj je, da bi pitje vode iz pipe postalo vsakodnevna praksa.

Izzivi na področju odvajanja voda

Izzivi se pojavljajo na področju odvajanja voda, kjer država načrtuje opremljanje z javno kanalizacijo v naseljih, v katerih živi okoli 78 odstotkov prebivalcev države. Za okoli 445.000 prebivalcev pa se bodo rešitve iskale drugače, predvsem z individualnimi sistemi za odvajanje in čiščenje.

Pri javni kanalizaciji država ugotavlja napredek, a napreduje počasi in zamuja z roki. Približujejo pa se tudi roki za ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v manjših naseljih in tam, kjer se bodo iskale individualne rešitve, a so ti projekti predolgo stali ob strani, je opozorila članica upravnega odbora Slovenskega društva za varstvo voda Brigita Jamnik.

Pri zagotavljanju vode za vse bo treba pomisliti tudi na tiste, za katere je strošek pitne vode previsok zaradi prenizkih prihodkov. Med odprtimi temami sta oskrba z vodo in ureditev sanitarij za romsko prebivalstvo.

Rešimo Muro

V Ljubljani bo tudi protest za Muro. Pripravlja ga Zveza društev Moja Mura, ki vodi kampanjo Rešimo Muro, potem ko vlada še ni sprejela uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Protestniki se bodo zbrali na Trgu republike in se nato sprehodili do vladnega poslopja in državnega zbora.