526.167število prejemnikov socialne pomoči v letu 2017
več kot 50.000prejemnikov socialne pomoči mesečno do marca 2018
268.000oseb pod pragom tveganja revščinev letu 2016 jih je bilo 280.000
345.000oseb izpostavljenih tveganju socialne izključenostistopnja tveganja revščine se je znižala za 0,6 odstotne točke, stopnja resne materialne prikrajšanosti za 0,8 odstotne točke in stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti za 1,2 odstotne točke.
13,30 %stopnja tveganja revščine

"1,3 odstotne točke manj kot leto prej

Če ne bi šteli socialnih transferjev, bi bilo 24 % stopnja tveganja revščine!

Če bi odšteli še pojkojnine, bi bila 41,5 %"

17,10 %stopnja tveganja socialne izključenosti0,6 odstotne točke manj kot leto prej
7.628 evrovletni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo v 2017v 2016 7.396 evrov
636 evrovmesečni prag tveganja revščine za odraslo osebo20 evrov višji kot v letu 2016
1.335 evrovmesečni prag tveganja revščine za 4-člansko družino
954 evrovmesečni prag za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok
78.000upokojencev je živelo pod pragom tveganja revščine15,9 % vseh upokojencev
54.000upokojenih žensk v revščini
23.000upokojenih moških v revščini
51.000brezposelnih pod pragom tveganja revščine41,8 % vseh brezposelnih
56.000delovno aktivnih pod pragom tveganja revščine

"To je 6.000 več kot v letu 2016!!!

6,6 % vseh delovno aktivnih. Od tega je bilo 32.000 zaposlenih in 24.000 samozaposlenih"

49.000mladoletnih otrok pod pragom tveganja revščine

"To je 3.000 več kot v letu 2016

12,8 % vseh otrok"

38.000drugih oseb (nezmožni za delo, gospodinje, študenti, druge neaktivne osebe)19,1 % od vseh v tej skupini
22.256 evrovpovprečni neto letni razpoložljivi prihodek na gospodinjstvo701 evrov višji kot v 2016
8.990 evrovpovprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstvavišji za 258 evrov (v 2016 je bil 14 evrov nižji kot 2015)
13.585 evrovpovprečni letni ekvivalentni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva, preračunan po OECD-jevi prilagojeni ekvivalenčni lestviciŽivljenjski pogoji za letu 2017Vir: SURS - http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/10/121
36 %gospodinjstva, ki menijo, da so stanovanjski stroški veliko breme
15 %delež gospodinjstev, ki lahko preživijo s svojimi prihodki brez resnih težav
59 %Delež gospodinjstev, ki iz lastnih sredstev pokrijejo nepričakovano izdatke
1.077 evrovNeto povprečna plača (maj 2018)
1.663,23 evrovBruto povprečna plača (maj 2018)
842,79 evrovBruto minimalna plača
595,52 evrovNeto minimalna plača brez vseh olajšavprepračunano https://www.src.si/opla/
656,53 evrovNeto minimalna plača za redno zaposlenega z dvema vzdrževanima otrokomaprepračunano https://www.src.si/opla/
636 evrovPRAG TVEGANJA REVŠČINE
392,75 evrovdenarna socialna pomoč za samsko osebo brez dohodkov1. avgust 2018
1.125,79 evrovdvostarševska družina z dvema otrokoma prejme toliko sredstev iz denarne socialne pomoči in otroškega dodatka1. avgust 2018
1.335 evrovmesečni prag tveganja revščine za štiričlansko družino

Povprečni letni razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v zahodni Sloveniji višji kot v vzhodni Sloveniji. Povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva je bil najvišji v osrednjeslovenski (9.859 evrov) in obalno-kraški statistični regiji (9.847 evrov), najnižji pa v posavski (8.360 evrov) in pomurski statistični regiji (8.440 evrov). Glede na prejšnje leto se je zvišal v vseh dvanajstih statističnih regijah, najbolj v goriški in posavski, najmanj v koroški in osrednjeslovenski.

Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so bili dohodki iz zaposlitve (59,4 %) in pokojnine (22,5 %), sledili so družinski in socialni prejemki (10,3 %), najmanjša deleža pa so bili dohodki iz samozaposlitve (5,5 %) ter kapitalski in drugi dohodki (2,2 %). Delež pokojnin, kapitalskih in drugih dohodkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev se je glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšal, medtem ko se je delež dohodkov iz zaposlitve, samozaposlitve ter delež družinskih in socialnih prejemkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev nekoliko zvišal.

Stopnji obeh tveganj, revščine in socialne izključenosti, najvišji v posavski in podravski statistični regiji.