Gregor Pečan. Foto: Televizija Slovenija
Gregor Pečan. Foto: Televizija Slovenija

V šolstvu vlada huda kadrovska stiska, je pred popoldanskim protestnim shodom, ki ga pripravlja Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, v oddaji Ob osmih dejal predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan. V samo 280 šolah manjka dva tisoč učiteljev, skupno od štiri do pet tisoč. "Ampak ob tem se še nihče ni zganil," ugotavlja Pečan. Problem so plače, ki niso primerljive niti z delovnimi mesti v trgovini. "Tam in še kje je možno za poklicno izobrazbo ali celo brez sekundarne ali terciarne izobrazbe zaslužiti podobne zneske, kot jih zasluži učitelj začetnik z neprimerljivo drugačnim delom in veliko večjo odgovornostjo," opisuje Pečan. Zato zanimanja za učiteljski poklic ni. "Matematiki brez težav dobijo službe povsod in za bistveno, bistveno drugačne plače, kot so na voljo v šolstvu. Pa ni samo z matematiki tako, ampak s praktično vsemi kadri. Učiteljski poklic ta hip ni privlačen. Ne uživa ugleda, ni zanimiv ne finančno ne karierno."

Učitelji zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij

Učitelj lahko najprej napreduje v mentorja, potem svetovalca in svetnika, po novem lahko pridobi še naziv višjega svetnika. "Ravnatelji opozarjamo, da v poznejšem obdobju ni potrjevanja nazivov oziroma strokovnosti, ki jo je zaposleni dobil s tem. Niso redki primeri, ko nekdo doseže neki naziv, njegove ambicije pa se s tem končajo in ostane na istem mestu. Tu vidimo prvo pomanjkljivost sistema. Druga, ki nas še bistveno bolj moti, že leta, pa je, da smo ravnatelji po zakonu strokovni vodstveni organ in se pri nas strokovni nazivi ne upoštevajo." Kako bo po novem, pravzaprav ne vemo, pravi Pečan, saj nihče, razen pogajalcev, ne pozna razpona nastajajoče plačne lestvice. In kaj se lahko zgodi? "Ob zdaj veljavnih plačnih razredih se učitelj lahko pomakne vse do 50. razreda. In je že zdaj množica pomočnikov ravnateljev, ki so umeščeni precej nižje od svojih kolegov učiteljev, čeprav prevzemajo neprimerljivo večjo odgovornost in tudi več delovnih nalog s tega področja. Plačni razredi ravnateljev se začnejo pri 49. razredu in že zdaj nekateri učitelji svetniki lahko pridejo višje od zelo velikega števila ravnateljev manjših šol." Zato se pojavljajo težave tudi z zagotavljanjem vodstvenih kadrov šol, še opozarja Pečan.

Naročite se na podkast Ob osmih.

Gregor Pečan: Učiteljski poklic trenutno ni privlačen