Oblak Flander urad že vodi kot vršilka dolžnosti, potem ko je oktobra lani po obsežnem popravku ocene gospodarske rasti v letu 2022 z mesta generalnega direktorja odstopil Tomaž Smrekar.

Imenovana je bila za mandatno dobo pet let, do 24. aprila 2029, z možnostjo vnovičnega podaljšanja, so po današnji dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada jo je za v. d. generalne direktorice urada imenovala konec oktobra lani, potem ko je s položaja odstopil Tomaž Smrekar. Razlogov za odhod ni podrobneje predstavil, je pa odstopil po obsežnem popravku ocene gospodarske rasti v letu 2022, ki je negativno presenetila vlado in stroko.

Oblak Flander je bila za vršilko dolžnosti imenovana do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 24. aprila 2024. Pred tem je bila vodja sektorja za okoljske statistike na statističnem uradu.

Statistični urad je februarja objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2022, ki je temeljila na četrtletnih podatkih, da je gospodarska rast znašala 5,4 odstotka. Nato pa je avgusta na podlagi letnih podatkov oceno revidiral na 2,5-odstotno rast BDP-ja.

V javnosti so se pojavili tudi pomisleki o morebitnih napakah in nepravilnostih pri prvotnih ocenah statistikov, vse očitke so na statističnem uradu tedaj zavrnili. Kot je septembra povedal Smrekar, nikakor ni šlo za napake ali nedoslednosti, ampak za temeljito revizijo ocene na podlagi novih podatkov. Proces je po navedbah statistikov natančno predpisan in temelji na skupnem okviru EU-ja.

Odločno je tudi zanikal navedbe, da bi na izračune urada vplivala vlada ali kdo drug.

Vlada je urad pozvala, naj celovito pojasni razloge in ugotovitve, zakaj je prišlo do odstopanja pri izračunih, konec septembra pa je Smrekarja seznanila še o "očitanih kršitvah in možnih razlogih za razrešitev" ter ga pozvala, da se do njih opredeli. Dva tedna po pozivu je Smrekar odstopil.