Samo vlogo za povračilo nadomestil plač delavcem, ki so jim odredili drugo delo, denimo čiščenje prostorov, je v prvih štirih dneh oddalo 67 delodajalcev za 671 zaposlenih.

Kot je razvidno iz podatkov, ki jih je STA posredoval Zavod RS za zaposlovanje, so delodajalci za tri programe vračanja nadomestil plač od 17. avgusta do četrtka skupaj vložili 2110 vlog za 14.415 zaposlenih.

Od tega se večina vlog nanaša na ukrepa povračila nadomestila plače v primeru višje sile in delnega povračila nadomestila plače za delavca na začasnem čakanju na delo, ki ju je predvidel prvi interventni zakon (novela zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč).

Pri tem je bilo 497 vlog za 4547 oseb oddanih za začasno čakanje na delo, 1546 vlog za 9197 oseb pa za višjo silo.

Pretekli ponedeljek se je začelo še vlaganje vlog za povračilo nadomestila izplačane plače delavcem, ki po poplavah ne opravljajo svojega siceršnjega dela, odpravljajo pa posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Gre za ukrep, ki ga je uzakonil zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

V prvih štirih dneh se je za uporabo tega ukrepa odločilo 67 delodajalcev za 671 zaposlenih.

Na ministrstvu za delo so za STA poudarili, da ti podatki še niso dokončni, saj številke še rastejo.

Pravica do nadomestila plače delavcu pri višji sili sicer znaša 80 odstotkov osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega oz. od 3. avgusta do 31. decembra. Upravičeno izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, bo država delodajalcem povrnila v celoti.

Tudi nadomestilo plače na začasnem čakanju na delo znaša 80 odstotkov nadomestila plače in ne sme biti nižje od minimalne plače.

Ukrep je na voljo od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja, država pa bo zagotovila višino delnega povračila nadomestila plače v znesku 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II), pri čemer je višina nadomestila omejena z višino povprečne mesečne plače v državi za mesec maj 2023.

Ukrep povračila nadomestil izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, lahko medtem delodajalci uveljavljajo za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra letos, rok za oddajo vloge pa je 18. september.

Delodajalci bodo izplačane plače tem zaposlenim dobili povrnjene v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023. V obdobju prejemanja povračila morajo zaposlenim zagotavljati delo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih ter izplačevati neto plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.