Predloge glede zdravstva in dolgotrajne oskrbe želijo predstaviti tudi premierju Robertu Golobu.

"Ne zanikamo, da vlada Roberta Goloba ni zabeležila nobenih rezultatov, izboljšanj, ampak odkrito moram povedati, da je za starejši del družbe in upokojence vseeno premalo narejenega," je za STA poudaril predsednik stranke Anton Rifelj.

Med drugim si želi, da vlada ustanovi strateški svet za varstvo starejših in upokojencev, ki bi omogočil boljši dialog o rešitvah na področju starejših, v njem pa bi stranka DeSUS z veseljem sodelovala.

V DeSUS-u so danes med drugim poudarili težave zlasti na področju zdravstva, socialnega skrbstva in pokojninskega sistema. Ob tem nasprotujejo dojemanju, da se družba stara, kar povzroča javnofinančne težave. Predlagajo, da se v družbeno sfero vpelje koncept dolgožive družbe.

So proti preoblikovanju javnih zavodov v javna podjetja, financiranje javne službe zdravstvene dejavnosti pa mora biti nedeljivo in znotraj ene institucije, menijo. Podpirajo strogo ločitev javne službe zdravstvene dejavnosti od tržne zdravstvene dejavnosti in prepoved prehajanja med njima.

Koncesije naj se uporabijo v skladu z njihovim namenom – gre za dopolnitev mreže javne službe tam, kjer država ekonomsko ni zmožna sama zagotavljati njihovega izvajanja. DeSUS posebej poziva pristojne v državi, da ne zamenjujejo koncesij z javno-zasebnimi partnerstvi.

V stranki podpirajo rešitve, ki bodo jasno razmejile med dejavnostmi javne službe zdravstvene dejavnosti in dejavnostmi domske oskrbe. Z vidika enakopravnosti pred zakonom podpirajo uvajanje specializiranih domov z najvišjo ravnjo oskrbe namesto negovalnih bolnišnic.

Informatizacija naj bo dolgoživi družbi prijazna, brez programa robotizacije v zdravstvu in v domski oskrbi pa kratkoročno ne bo mogoče reševati pomanjkanja delovne sile, menijo.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je pozitiven korak v smeri reševanja težav dolgožive družbe, vendar pa ne pomeni celovitega pristopa, menijo. Podprli pa so tudi napore upokojenskih organizacij za uveljavitev sklepa zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s predlogom za izredno uskladitev pokojnin za 3,5 odstotka.