V pogovorih s Fajon so med drugim poudarili pomen vključevanja enakosti spolov v vse politike.

To bo, kot je na omrežju X poudarila Fajon, tudi pomembna prednostna naloga Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta ZN-a. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) pa je sporočilo, da so v pogovoru poudarili tudi vključevanje enakosti spolov v razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter feministično zunanjo politiko.

Dalli in Angel sta v Sloveniji na povabilo evroposlanca Milana Brgleza (S&D/SD), ki njun obisk gosti. Ob začetku dvodnevnega delovnega obiska sta se najprej srečala s člani odbora DZ-ja za zadeve EU-ja, odbora za izobraževanje, znanost in mladino ter odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Evropsko komisarko in podpredsednika Evropskega parlamenta je sprejel tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki jima je predstavil svoje delo in aktivnosti. Kot je dejal, je institucija ombudsmana samo lani obravnavala skoraj 6000 zadev in ugotovila 222 kršitev človekovih pravic, kot eno najbolj perečih pa izpostavil kršitev načela dobrega upravljanja. Seznanil ju je tudi z delom, ki ga opravlja v mednarodnem okolju, so sporočili iz njegovega kabineta.

Svetina je predstavil tudi glavne poudarke posebnega poročila o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide in pozdravil prizadevanja ministrstva za pravosodje za odpravo arhitektonskih ovir na sodiščih. Izrazil je tudi upanje, da bodo sodišča upoštevala njegovo lansko priporočilo, naj sprejmejo posebne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sodišč za namen lažjega dostopa do informacij za vse uporabnike. Spomnil je tudi na svoje zavzemanje za nediskriminacijo pri spletni dostopnosti storitev.

Dalli in Angel imata na programu tudi srečanje z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorjem Papičem, s katerim naj bi si ogledala reaktorski center Podgorica. Udeležila se bosta tudi okrogle mize z naslovom Razprava o enakosti: poslušanje, sodelovanje in ustvarjanje močnih partnerstev.