Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih, pa imajo za vzpostavitev prijavnih poti čas do 17. decembra letos.

Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki ureja varstvo žvižgačev v delovnem okolju tako v javnem kot zasebnem sektorju, je začel veljati 22. februarja letos. S tem zakonom se je v slovenski pravni red prenesla evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU-ja.

Zakon prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Vzpostavitev notranje prijavne poti obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave in sprejetje notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Zakon o zaščiti žvižgačev sicer določa tudi prepoved povračilnih ukrepov in ureja zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem.

Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, pa ne smejo razkriti identitete prijaviteljev.

Kot so danes še izpostavili pri ministrstvu za pravosodje, vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave in sprejetje notranjega akta z opisom posebnosti obravnave prijave, pri kateri pa ne sme biti razkritja identitete prijavitelja.

Po zakonu o zaščiti prijaviteljev je mogoča tudi t. i. zunanja prijava, ko notranja prijava ne bi bila učinkovita ali pa zavezanec še ni vzpostavil notranje prijavne poti. Organi za zunanjo prijavo so določeni v zakonu glede na njihovo splošno nadzorno oziroma inšpekcijsko pristojnost.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v sodelovanju z organi za zunanjo prijavo pripravilo možnost podaje podpisane ali anonimne zunanje prijave prek e-uprave, pri čemer bo v začetni fazi zunanjo prijavo prek e-uprave mogoče oddati 11 organom za zunanjo prijavo, drugim pa prek njihovega posebnega elektronskega naslova.

Seznam vseh organov je dostopen na povezavi: sta.si/qJxRkf.

Pri Komisiji za preprečevanje korupcije je vzpostavljen tudi center za zaščito prijaviteljev, ki opravlja sistemsko vlogo na področju zaščite prijaviteljev. V sodelovanju s protikorupcijsko komisijo je ministrstvo za pravosodje med marcem in majem letos pripravilo vrsto spletnih seminarjev za zavezance in zaupnike.