Kot je pojasnila, je ureditev razmer v zaporih, ki jih pestita prezasedenost in pomanjkanje kadrov, med njenimi prednostnimi nalogami.

Namen srečanja je bil seznanitev z razmerami in izzivi, s katerimi se spoprijemajo slovenski zapori in prevzgojni dom v Radečah, so po srečanju sporočili z ministrstva za pravosodje.

"Zavedam se, da trenutna zaporska situacija predstavlja enega večjih izzivov, zato je ureditev te problematike med mojimi prednostnimi nalogami," je povedala Katič ter izrazila željo po dobrem sodelovanju in predvsem iskanju rešitev za izboljšanje razmer.

Direktorji so ministrico seznanili s stanjem po posameznih zavodih. Slovenski zapori se spopadajo z največjo prezasedenostjo doslej, predvsem zaradi velike rasti števila pripornikov, osumljenih kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Vsi direktorji so poudarili tudi pomanjkanje kadrov, zato se nadejajo čimprejšnjega sprejetja novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, so zapisali na ministrstvu.

Glavni cilj predloga novele zakona je omiliti posledice prezasedenosti zaporov do dokončanja izgradnje novega zapora v Dobrunjah in vsaj delno ublažiti pomanjkanje pravosodnih policistov, z dodajanjem pravnih podlag za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje zakonsko določenih del in nalog, po drugi strani pa izboljšati pogoje za varnejše prestajanje kazni zaprtim osebam, so še dodali.