"Kot glavna inšpektorica si bom prizadevala za nadgradnjo strokovnosti inšpektorjev ter razvoj njihovih kompetenc. Načrtujem uvedbo sistema usposabljanj novih inšpektorjev, ki bo omogočil prenos dragocenega znanja znotraj organa," je, kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ob imenovanju dejala Čoh Kragolnik.

Dodala je, da namerava tesno sodelovati z drugimi domačimi organizacijami, posvečala pa se bo tudi sodelovanju s tujimi organi. "Moj cilj je zagotoviti pošteno, varno in zdravo delovno okolje za vse delavce in tudi delodajalce v Sloveniji," je poudarila Čoh Kragolnik.

Inšpektorica Čoh Kragolnik ima številne izkušnje na področju inšpekcijskega nadzora in upravnega postopka. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je leta 2008 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2017 je delala kot inšpektorica za delo pri Inšpektoratu RS za delo, v območni enoti Maribor, so po seji sporočili z vlade.

Pred zaposlitvijo na območni enoti Maribor je bila zaposlena kot višja svetovalka na sedežu inšpektorata, pred tem pa je delala kot svetovalka v pravni pisarni Občine Šmarje pri Jelšah, svetovalka na ministrstvu za promet, koordinatorica pri Zavodu RS za zaposlovanje ter pozneje kot pravna svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Čoh Kragolnik je vlogo glavne inšpektorice za delo prevzela po tem, ko je odstopil dotedanji vršilec dolžnosti Luka Lukić.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je po imenovanju Čoh Kragolnik za glavno inšpektorico dejal, da je treba zagotoviti, da bo inšpektorat opravljal svoj osnovni namen, ki je zagotavljanje spoštovanja pravic zaposlenih. "Pri svojem delu mora biti inšpektorat kar se da učinkovit," je poudaril.

Inšpektorat bi se po njegovem mnenju moral ukvarjati predvsem s preprečitvijo sistematičnega izkoriščanja delavcev od podjetij, kar bodo skušali doseči na dva načina. "Prvi je, da bo inšpektorat uvedel pravilo, da ni vsaka prijava enakovredna. Določiti se morajo prioritetne obravnave. Drugi pa je ta, da se bodo območne enote inšpektorata organizirale v skupne akcije na področjih, kjer imamo postavljene prioritetne obravnave," je napovedal pristojni minister.