V skladu z njimi bi denimo ministrstvo za kulturo pri pripravi sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) preučilo možnost za vladno financiranje narodnostnih programov.

Ministrstvo naj bi pri pripravljanju predloga zakona o medijih tudi preučilo možnost za ureditev pravnoformalnega statusa zavoda za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti, pa tudi za ureditev njihovih plač, tako da bodo primerljive s plačami zaposlenih v javnih zavodih na področju medijev in informiranja.

Hkrati naj bi vlada glede na eno od priporočil, ki so jih sprejeli na današnji seji, pospešila izvajanje dogovora o sodelovanju poslancev obeh narodnih skupnosti z njo in ga v sodelovanju z obema poslancema po potrebi spremeni oziroma dopolni.

Navsezadnje so ji priporočili, naj tako s hrvaško kot italijansko vlado sklene sporazum, ki bo regionalni RTV-center Koper-Capodistria razumel kot osrednji medij, ki informira italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovensko narodno skupnost v Furlaniji -Julijski krajini in delno na Hrvaškem.

Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić je povedal, da so finančne razmere zavoda težke in da so morali zaradi varčevanja pri pripravi programsko-produkcijskega načrta za letos krčiti vse programe z izjemo programov za invalide in narodne skupnosti.

Če se vlada ne bi odločila, da za financiranje programov za narodnosti na RTVS nameni dodatna sredstva v skupnem znesku 15 milijonov evrov, od tega pet milijonov evrov v lanskem letu in deset milijonov evrov v letošnjem, bi se zavod po njegovih besedah znašel v "neznosnih" razmerah. "Vsem je jasno, da je to gasilska akcija in da potrebujemo stabilno rešitev, saj je razkorak med zakonskimi obveznostmi in razpoložljivimi viri z vsakim letom večji," je poudaril.

Pri tem je spomnil, da se višina RTV-prispevka ni spremenila že 12 let. Glede na to ima javni zavod 30 milijonov evrov manj sredstev kot pred 12 leti. V pričakovanju sistemskih rešitev se pogovarjajo tako z ministrstvom za kulturo kot za finance, pri čemer upajo, da bodo našli rešitve, sprejemljive za obe strani.

V Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti so na seji spomnili, da se je Slovenija ob razglasitvi samostojnosti zavezala k spoštovanju pravic, ki jih je ta skupnost pridobila še v času SFRJ-ja. Hkrati so te pravice po njihovih besedah zapisane v ustavi.